Nitel Araştırma Yöntemleri, sosyal bilimler alanında çok kullanılmaktadır. Nitel araştırma, katılımcıların yaşadıkları durumları daha iyi tanımlamak için katılımcıların sözcüklerini veya eylemlerini tanımlayıcı ve anlatımsal bir şekilde inceleyen araştırma türüdür. Nitel araştırma yönteminin bir ana duruma odaklanır ve katılımcıların görüşlerine dayanır.

Nitel araştırmanın belki de en zorlu aşaması veri analizidir. Nitel ve nicel araştırma yöntemleri arasındaki en önemli fark veri analizi sürecidir. Nitel veri analizi, nicel veri analizinden farklı bir yol izlemektedir. Bu iki analiz arasındaki temel fark, kodların nicel verilerdeki sayılara ve nitel verilerdeki kavram, konu veya temalara karşılık gelmesidir. Nitel veri analizinin bir diğer önemli özelliği, bu analiz işleminin veri toplama işlemiyle birlikte gerçekleştirilebilmesidir. Devamını Oku

Nicel veri analizi araştırma yöntemlerinde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Araştırma sürecinin en önemli adımlarından biri olması nedeniyle bilinmesi gerekir. Yapılan araştırmalarda toplanan verilerin analizinde hata yapılması araştırma ile ulaşılması planlanan amaçlara ulaşmaya engel olacaktır. Bunun için nicel veri analizi araştırmacıların bilmesi ve hata yapmadan uygulaması gereken bir analiz yöntemidir.

Nicel veri analizi, hızla gelişen teknoloji ile önemli gelişmeler göstermiştir. Bilgisayar ve istatistiksel paket programların kullanımının hızla yayılması, araştırmacıların veri analizi sorunlarını azaltmıştır. Ancak, hızlı gelişen ve veri analiz süreçlerini hızlandıran bu istatistiksel paket programın kullanılmasının temel istatistik ve araştırma teknikleri hakkında bilgi gerektirdiği unutulmamalıdır. Paket programlarının yalnızca kullanıcının komutları ile çalıştığı göz ardı edilmemelidir. Toplanan veriler uygun istatistiksel tekniklerle analiz edilmezse ve analiz sonuçları doğru yorumlanmıyorsa, araştırmanın bilimselliğinin sorgulanacağı açıktır. Devamını Oku

Akademik çalışmalarda intihal yapmak doğru olmayan ve hazırlanan çalışmaya olumsuz etki eden bir durumdur. İntihalin ne olduğunu bilen ve intihali önlemek isteyen kişiler, akademik çalışmalarda intihal olmaması için birçok yola başvurmaktadır. İnternetin kullanımı ile birlikte intihalsiz bir çalışma hazırlamak eskiye nazaran daha kolaydır. İntihal programları yardımıyla çalışmalar intihalden kaçınarak hazırlanabilmektedir. İntihal programları sayesinde öğrenilen benzerlik oranına yönelik düşürme çalışması yapılabilmektedir.  Bu programlardan en çok bilineni ve yaygın kullanılanı turnitin intihal programıdır.

Turnitin için kabul edilebilir bir benzerlik oranı var mıdır veya kabul edilen benzerlik oranı nedir? Tez benzerlik oranı kaç olmalı?

İster ödev hazırlayan bir öğrenci ister bilimsel çalışma yapan bir araştırmacı olun, benzerlik oranı akademik dünyada önemlidir. Çünkü yapılan çalışmanın orijinal olup olmadığına çoğu zaman benzerlik oranına, intihal raporuna bakılarak karar verilmektedir. Durum böyle iken bu kadar önemsenen benzerlik oranının ne olduğunun netleştirilmesi faydalı olacaktır. Devamını Oku

Veri Analizi Neden Önemlidir?

Veri analizi  yapmak işletmelerin kendi performanslarını gözden geçirmelerini ve optimize etmelerine olanak sağlar. Veri analizi yaptıktan sonra iş modeline uygulanırsa maliyet büyük oranda azalacaktır. Maliyeti azaltacak bir iş modeli belirlemek ise tabi ki memnun edici bir durumdur.

Hayatın her yerinde veri analizine ihtiyaç vardır. Müşterilerini memnun bırakmak için veri analizi yapan işletmeler, kendilerini geliştirmeye yönelik çalışmalara yer verecektir. Görüldüğü gibi veri analizi sadece öğrencilerin ödev amaçlı ihtiyacını karşılamaz. Bir zorunluluk olmasa bile geçmişin verilerini dikkate alan kurumlar-insanlar, geleceğe daha hazırlıklı olmaktadır. Devamını Oku

Hangi akademik alanlarda çeviri hizmeti alabilirim?

Yüksek lisans ve doktora tezi çevirileri,Akademik alanda başarılı çalışmaların çevirileri yapılmaktadır . Akademik çevirilerin başlıca nedenleri çoğu üniversitenin İngilizceyi esas almasıdır

 

Akademik çeviriyi kimlere yaptırmalıyım ?

Akademik dile hakim uzman tercümanlara yaptırılmalıdır.Yapılan çevirilerin mutlaka uzman elinden geçmesi gerekir,akademik alanda proffesyönel ekibimizle çevirilerinizi yapmaya hazırız.

 

Akademik çeviri yaptırırken ne gibi özellikler aranmalıdır?

Yaptıracağınız çevirinin bilimsel bir araştırma niteliği kazandığı için yapacak kişi özenle yapması gerekir, Yapılan çeviri akademik dile hakim ve uzman olması gerekir. Örneğin sağlık alanında yapılacak çevirinin sağlık alanına hakim uzman tercümanlar tarafından yapılmalıdır. Dolayısıyla eğer akademik olarak hakim olmayan tercümana yaptırırsanız çalışmanız boşa gidebilir.

Akademik çeviri yaptırırken yaptığınız çalışmanın olduğu gibi aktarılması gerekir. Dolayısıyla bu hizmeti ancak akademik dile hakim tercümanlar sağlar .

Tez düzenleme nedir?

Tez düzenleme, yapılan araştırmanın yazım aşamasında enstitünün belirlediği kılavuza, şablona uygun hale getirilmesi demektir. Enstitüler; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden yaptıkları bilimsel araştırmaları tez yazım kılavuzuna göre yazmalarını ister.

Öğrencileri içerikten sonra en çok uğraştıran tez düzenlemesi ve redaksiyondur. Danışmanların da en önem verdikleri konu tezin düzenidir. Bu nedenle tez düzenlemesi ve redaksiyon içerik kadar önemlidir. Devamını Oku

Tez hazırlamak uzun soluklu bir süreçtir. Bu sürecin en sonunda tez düzenleme gelmektedir. Tez düzenleme işlemine gelinmişse tezinizin içeriği ile ilgili sorunları çözmüş olmanız gerekmektedir. Aksi halde aynı süreçleri tekrar tekrar yaşamanız gerekebilir.

Tezinizi düzenleyip teslim etmeden önce redaksiyon işleminden geçirmeniz, tezinizin hatasız bir hal alması için önemlidir. Hazırlanan tezler için redaksiyon önemli bir ihtiyaçtır. Anadili Türkçe olan kişilerin hazırladığı İngilizce tezler için İngilizce redaksiyon ise bir zorunluluk halini almaktadır. Anadili Türkçe olan kişilerin yazdığı Türkçe tezleri için redaksiyona ihtiyaçları olduğu düşünüldüğünde, İngilizce hazırlanan tezler için redaksiyona neden gerek duyulduğu anlaşılabilir. Devamını Oku

SPSS programı, analiz yapabilen bir çeşit yazılımdır. Bu program ile yorumlanan veri kaynaklarından biri anketlerdir. Anketler sistematik bir şekilde verilerin toplanabilmesini sağlayan bir araç olduğu için, burada Spss tablo yorumlama örnekleri ile işlemlerin nasıl yapıldığı konusunda bilgiler vermeye çalışacağız. Spss yazılımı oldukça karmaşık olduğundan çoğu kişi bu yazılımı tam olarak hakim olup öğrenebilmek amacıyla yıllarını bu işe harcamaktadır. SPSS yazılımı kullanılarak istatistiksel analiz ve istatistiksel yorumlama işlemi yapılabilmektedir. Devamını Oku

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Devamını Oku

Araştırma önerisinin ne olduğu ve önemi hakkında daha önce bilgi vermiştik. Bir araştırmaya başlamadan önce araştırma önerisi, tez önerisi hazırlanmaktadır. Bu öneri araştırmacı için hem plan görevi görmekte hem de araştırmanın yapılması konusunda karşıdaki insanları ikna etmektedir.

Tez önerisi için katı ve zorunlu kurallar yoktur. Fakat genel kabul görmüş şeyler de bulunmaktadır. Genel olarak bir tez önerisi; amaç, hedef, önem, önceki araştırmaların incelenmesi, araştırma için izlenecek yöntem ve  beklenen sonuçlardan oluşmaktadır. Tez önerisi, içerik olarak araştırma sonucunda ortaya çıkacak her şeyin bir özetini içermelidir. Bu anlamda tez önerisini araştırmanın prototipi, maketi gibi görmek mümkün.

Tez önerisinin kapsamı oluşturulurken aşağıdaki üç sorudan faydalanabilir.

  1. Araştırma ile ne planlanmaktadır?
  2. Araştırma neden yapılmaktadır?
  3. Araştırmanın amacına nasıl ulaşılacaktır?

Devamını Oku