Hizmetlerimiz.

Tez Düzenleme

 • İçindekiler tablosunu oluşturma
 • Tablo ve şekilleri düzenleme
 • Kaynakça düzenleme
 • Şekilsel bozuklukların giderilmesi
 • Uygun formatın kazandırılması
 • A’dan Z’ye her şeyin belirtilen kurallara uygun hale getirilmesi
 • Çalışmanın basıma-yayına hazır hale getirilmesi

 Akademik Çeviri

 • Her düzeyde çeviri işleri
 • Akademik çeviri
 • Tez çevirisi
 • Proje, Makale, Bildiri, Ödev, Kitap çevirisi
 • Metin çevirileri

Veri Analizi

 • SPSS ile veri analizi
 • Lisrel ile veri analizi
 • Amos ile veri analizi
 • Ekonometrik analiz
 • Uygun analiz yönteminin belirlenmesi
 • Anket ve ölçek hazırlama
 • Gözlem formu hazırlama
 • Verilerin bilgisayara aktarılması
 • Verilerin analizi

Veri Girişi

 • Anket ve ölçek verilerinin bilgisayara (SPSS, Excel vb.) girilmesi
 • Görüşme formlarının temize çekilmesi
 • Ses kaydının yazıya aktarılması

İNTİHAL Raporu

Akademik çalışmalarınız için (tez, makale, bildiri, ödev vb.) benzerlik raporu veriyoruz.

Ses Deşifresi

Ses ve video dosyalarınızın yazıya dökümünü yapıyoruz. Türkçe, İngilizce ve Arapça ses kayıtlarının deşifresi.

Kaynak Dijitalleştirme

El yazması veya basılı kaynakları dijital forma dönüştürüyoruz. Böylece kaynaklarınız düzenlenebilir ve kopyalanabilir hale gelmektedir.

Sunum Hazırlama

Sizin için şık ve etkili sunumlar hazırlıyoruz.

Tezinizin sunumunu hazırlayabiliriz.

Size Nasıl Yardımcı Olalım?