Tez aşamasında olan yüksek lisans ve doktora öğrencileri için intihal raporu alma önemli bir konudur. İntihal raporu alma konusunda ilk başvurulacak yer üniversitenin kütüphane dokümantasyon merkezidir. Turnitin programı bu merkez aracılığı ile sunulmaktadır. Bu program aracılığı ile intihal raporuna ulaşmak mümkündür. Ancak üniversitelerde bu program sadece akademik çalışan personellere açık olan bir programdır yani herkes doğal olarak bu programı kullanamaz. Bunun için öğrencinin tez danışmanına başvurması gerekir. Tez danışmanı eğer onay verirse o zaman öğrenci bu site üzerinden intihal raporuna ulaşım sağlayabilir. Aksi takdirde intihal raporu almak zorlaşmaktadır. Ayrıca öğrencilerin erişimine açılan turnitin programı genellikle sınırlı erişim sunar.

Turnitin intihal tespit programı yalnızca kurumların yararlanabileceği bir programdır. Üniversiteler bu programa kurumsal olarak ücretli bir şekilde üyedirler. Bunun için kişisel olarak turnitin programından üyelik almak mümkün değildir. Bu siteye danışman kendisi isim ve şifre ile giriş yaparak bu belgeyi çıkarabilir. Ya da sizlere de gerekli isim ve şifreyi vererek kendinizin de bu rapora ulaşması söz konusu olabilir. İntihal raporu alma sanıldığı kadar kolay bir süreç değildir. Bu süreçte danışman hocanız kilit bir rol oynar. Eğer danışmanınız bu sürece dahil olursa tez intihal raporu alma işiniz de hızlı olur.

Tezin bütün kısımları tek dosya halinde turnitin programına yüklenerek intihal raporu alma işlemi gerçekleştirilir. Ayrıca bu raporlar aracılığı ile ortaya çıkan benzerlik oranı için genellikle en fazla %20 benzeşim istenmektedir. Yani Türkiye genelinde tüm üniversitelerde oran genelde bu şekilde belirlenmiştir. Bazı üniversiteler istisnai durumlarda bunu daha yukarıya çekebilmektedir. Ayrıca benzerlik oranının tezin türüne göre dikkate alınacağı da göz önünde bulundurulmalıdır. Yüksek lisans tezleri için %20 yeterli olurken doktora tezleri için genelde %10 benzeşim istenmektedir. Bu nedenle İntihal raporu alma işlemini gerçekleştirirken çalışmanızın türüne göre intihal oranınızı hesaba katmayı unutmayın. Bu süreçte ne kadar az intihal oranına sahip olursanız sizler için o kadar iyi olur. Sık sık intihal raporu alınarak benzer olan metinler değiştirilebilir. Benzerlik oranı yüksek olan tezler için intihal düşürme işlemi yapılabilir.

İntihal raporunu yüklerken belli filtreleme seçenekleri bulunmaktadır. Turnitin programı varsayılan olarak alıntıları benzerlik oranına dahil ederken kaynakları benzerlik oranına dahil etmez. Ayrıca belli sayıda kelimeye kadar örtüşen metinleri çıkarma seçeneği de bir filtreleme seçeneği olarak üniversitenin isteğine göre kullanılmaktadır.

Üniversitenin istediği filtreleme seçeneklerine göre tez çalışması turnitin programına yüklendiğinde benzerlik oranının ve benzeşen kısımların yer aldığı intihal raporu ortaya çıkar. Raporlama işlemi tamamlandıktan sonra rapor elektronik ortamda öğrencinin ad ve soyadı ile kaydedilir. Sonrasında ise tez çalışması intihal raporu oluşturulur. İntihal raporu alma sürecinde tüm bunlara dikkat etmenizde yarar var. Ayrıca raporun tez çalışmalarının kısmında benzerlik oranı ve raporun alınmış olduğu tarihi gösteren ilk sayfa çıktı olarak alınır. Bu sayfa ise danışman ve öğrenci tarafından imzalanır. Savunmaya girecek olan öğrenci ise savunmadan önce bir tutanak ile birlikte raporun sadece imzalanmış olan kısmını diğer belgeler ile birlikte enstitüye teslim eder.

Bu süreçte tez çalışmasının intihal raporu tam bir şekilde jüriye teslim edilir. Bunun savunmadan önce jüriye teslim edilmesinde yarar vardır. Ancak jüriye teslimi elden yapılmaz. Bu belgeler elektronik ortamda enstitüye gönderilir. Enstitü kendisi bunları jüriye iletir. İntihal raporunun ilk sayfasının bir kopyası tez savunmasından önce jüri üyelerine mutlaka sunulmalıdır. İntihal raporu alma sürecinde bunlara riayet edilmesinde yarar vardır. Tez savunma sonrası eğer uzatma alınırsa ya da üzerinde bir değişiklik yapılması gerekirse o zaman da intihal raporu yeniden oluşturulur. Enstitüye de aynı şekilde iletilmesi sağlanır. Yani eski intihal raporu burada kullanılmaz. İşlemler yeniden tekrar eder.  Tez savunma sürecinde tüm bu işlemlerin doğru ve eksiksiz bir şekilde yapılması savunma sürecinizi de olumlu yönde etkiler.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir