Girdi yapan akademikservis

Makale Formatı Nasıl Olmalı? Word Makale Düzeni

Makale formatı, makalenin yayınlanması için gerekli olan ve dünyada kabul edilmiş olan kurallardan oluşmaktadır. Makalenin gönderileceği yere göre format, değişiklik gösterebilmekte olup makalenin yazı ve şekil özellikleri makalenin gönderileceği yere göre belirlenmektedir. Dergiler için makale gönderiminde Times New Roman ya da Arial yazı puntosu kullanılmaktadır. Makale 12 punto ile yazılmalıdır. Satır aralıkları üst ve alt […]

Tezin Reddedilme Nedenleri Nelerdir? Reddedilirse Ne Olur?

Üniversitenin belirlediği tez kuralları dışarısında yapılan tezler jüri tarafından kabul edilmez. Bir tezin kabul edilmeme nedenleri arasında şunları sıralayabiliriz: Tez intihalinin yüksek olması. Üniversitenin, enstitünün tez yazım kılavuzuna uymamak. Kaynakça ve atıf problemlerinin olması. Etik ihlal problemlerinin olması. Tezin, formata uygun hale getirilmemiş olması. Tez içerisinde anlatım bozukluklarının olması. Yüksek sayıda kelimenin yanlış yazılması. Kaynakların […]

Yazım Yanlışlarını ve Anlatım Bozukluklarını Düzeltme

Yazım yanlışlarını ve anlatım bozukluklarını düzeltme, çalışmadaki dil bilgisi hatalarının tespit edilmesi, düzeltilmesi ve anlamsal olarak kusursuz hale getirilmesi sunulan hizmettir. Özellikle başka bir dile hazırlanan ve tercüme edilerek farklı dillere dönüştürülen çalışmalar için anlatım bozukluklarını düzeltmek zorunlu hale gelir. Dil farkı beraberinde kelimelerin kullanımı noktasında da farklılıkları getirir. Çalışmanın anlamsal olarak bütün olması ve […]

Nicel Veri Analizi Nedir? Teknikleri ve Kullanımı

Nicel veri analizi, sayısal verilerin derlenerek incelenmesi ile gerçekleştirilen analiz türüdür. Sayısal veriler bir grup, konu ya da araştırma hakkında çok fazla bilgi verebilir. Nicel verilerin analiz edilmesi sürecinde ise birçok farklı araç ve programdan faydalanmak mümkündür. Nicel veri analizi ile elde edilen veriler değerlendirildiğinde bir olgunun matematiksel olarak ifade edilmesi mümkün hale gelir. Nicel […]

Nitel Veri Analizi Nedir? Teknikleri ve Kullanımı

Nitel veri analizi, matematiksel olmayan ve daha çok sosyal bilimler alanlarında tercih edilen sayısal olmayan verileri elde etmek için kullanılan bir analiz yöntemidir. Nicel veri analizi ile eldeki değerlerden sayısal bulgular elde etmek mümkünken nitel veri analizi ile eldeki değerlerden nicelik bakımından sayılamayan ancak araştırma için önemli bulgular elde etmek mümkündür. Nitel veri analizi temelde […]

Türkçe Makaleyi İngilizce’ye Çevirme Hizmeti

Akademik metinlerin İngilizce’ye çevrilmesi, akademik geçmişi olan uzman tercümanlar tarafından profesyonel olarak Akademik Servis tarafından yapılmaktadır. Türkçe yazılan bir makale, yabancı bir dergide yayınlanmak istenebilir veya bölüm İngilizce olarak talep ediyor olabilir. Bu gibi durumlarda Türkçe makaleyi İngilizce’ye çevirme talebinde bulunabilirsiniz. Akademik ciddi metinlerin İngilizce’ye çevrilmesi uzman tercüman ve editörler ile yapılmaktadır. Programlar veya çeviri […]

En İyi ve Güvenilir Freelance Çalışma Siteleri Nelerdir?

Yazılım, grafik tasarım, içerik yazarlığı ya da sosyal medya uzmanlığı gibi herhangi bir mesleği yürütebilmek ve sosyal ağ edinmek için freelancer siteleri kullanılmaktadır. Global freelance siteleri olduğu gibi yerli freelance siteleri de bulunmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ve artık belirli hizmetler için artan talepler üzerine freelance site sayısı git giderek artmaktadır. Bu tarz sitelerin iyi olup olmadığını […]

SPSS Terimleri | Values, Scale, Labels, Type Tanımları

SPSS terimleri, SPSS programının etkin bir şekilde kullanılması için öğrenilmelidir. Her bir terimin, yerine getirdiği bir işlev vardır. Bu işlevlere hakim olduğunuzda programı yetkin bir şekilde kullanabileceksiniz. Dilerseniz, en fazla kullanılan SPSS terimlerine bir göz atalım: SPSS Type Nedir? SPSS Type bölümü veri tipini belirlemeniz için oluşturulmuş bir kısımdır. Programın bu ayarını yapmanız verilerin tipini […]

İstatistikte Değişken Türleri Nelerdir?

İstatistikte değişken sözcük ya da semboller ile ifade edilen verilerdir. Temelde değişkenler farklı kategorilere bölünebilir. İlk olarak değişkenler nitel ve nicel olmak üzere ikiye ayrılır. Bunun yanında değişkenin niteliğine bağlı olarak sürekli ya da süreksiz olarak da listelenir. Nicel değişkenler sayısal olarak ifade edilebilen değişkenlerdir. Nitel değişkenler ise sayısal olarak ifade edilemeyen ancak değişken olarak […]

Makale Düzenleme Ücretleri Ne Kadar? 2024 Fiyatları

Makale düzenleme ücretleri, sayfa sayısına bağlı olarak değişmekle birlikte 100 TL ile 10.000 TL arasında değişkenlik gösterebilmektedir. Makale düzenleme kapsamında yapılan işlemlerin çeşitliliği, düzenlemeye dahil olan kaynak düzenleme ve ekleme gibi işlemler de fiyatlarda değişikliğe neden olabilmektedir. Makale düzenlemek sanıldığının aksine oldukça detaylı ve dikkat isteyen bir iştir. Makale düzenlenirken ilgili kurumun talep ettiği yazım […]