spss veri seti

SPSS Veri Seti Nedir? Nasıl Oluşturulur?

SPSS veri seti, Statistical Package for the Social Sciences isimli olan ve genellikle sosyal bilimlerdeki istatistiksel verilerin analizlerin yapılması için kullanılan yazılım programı içerisine yüklenen veri setlerini ifade etmektedir. Veri setleri üzerinde istatistiksel olarak işlem yapma olanağı sunmaktadır. Araştırmacının yazılım içerisine düzenli olarak sınıflandırıp yüklediği veriler programa yüklenen veri setleridir. Bu veri setleri bir proje veya çalışmanın araştırma yöntemi sonucu elde edilen bulguları kapsamaktadır.

SPSS programına yüklenen veri setleri, SPSS veri seti oluşturma sürecinde çalışmanın yöntemi göz önüne alınarak şekillendirilmektedir. Farklı değişken ve örneklemler doğrultusunda farklı veri setleri oluştuğu için her çalışmanın kendisine özgü veri seti bulunabilmektedir. Örneğin bir anket çalışması yapılırken farklı eğitim düzeyleri ve cinsiyet ilişkisi değişken olarak belirlenebilir. Yazılıma yüklenen veri setleri araştırmacının değerlendirme yapabilmesi için somut sonuçlar sunarak grafik veya tablolar oluşturmaktadır. Bu sayede araştırmanın güvenilirliği ve doğrulanabilirliği daha kolay kanıtlanmaktadır.

SPSS Veri Seti Nasıl Oluşturulur?

SPSS veri seti oluşturma işlemi için araştırmacının araştırma sürecindeki literatür tarama ve yönteme karar verme kısmından sonra verilerini araştırma yöntemine göre toplaması gerekmektedir. Bu aşamadan sonra SPSS uygulamasına veri girişi yapılarak analiz sürecine başlanmalıdır.

SPSS içerisinde veri seti oluşturmak için takip etmeniz gereken adımlar:

 • Adım 1: Araştırmanın veri toplama ve analiz sürecini takip edin. Bu aşamada araştırmada kullanılacak yöntem ile veri elde etme sürecini yönetin. Örneğin, anket, gözlem ya da diğer yöntemler ile veri setleri elde edin.
 • Adım 2: Düzenlenen ve elde edilen veriler doğrultusunda SPSS uygulamasına girin.
 • Adım 3: SPSS üzerinde yeni bir veri dosyası yüklemek için “Veri” menüsünden “Yeni” seçeneğine tıklayın.
 • Adım 4: Verinizin tanımlanabilmesi ve analizi için değişkenleri tanımlamanız gerekmektedir. Bu aşamada “”Değişkenler” penceresini açın.
 • Adım 5: Değişkenler penceresinden çalışmanıza uygun olan değişken modelleme ve türlerini tanımlayın. Örneğin değişken türü (metin, sayısal, kategorik vb.), ölçüm seviyesi (nominal, ordinal, aralıklı, oranlı) ve değer etiketleri (kategorik değişkenler için) gibi.
 • Adım 6: “Veri Görüntüleyici” üzerinden değişkenlerinizi ayarlarınız doğrultusunda girin.
 • Adım 7: Son olarak oluşturduğunuz veri setini “.sav” formatı ile kaydedin.

SPSS Veri Seti Ne İşe Yarar?

SPSS veri seti, yeni veri tablolarının oluşturulmasında ya da var olan verilerin yorumlanması sürecinde araştırmacılara yardımcı olmaktadır. İstatistiksel analizlerin temeli olan veri setleri araştırmacı tarafından farklı amaçlarla kullanılabilmektedir. Araştırmacılar SPSS veri setleri ile “Tanımlayıcı Analiz” ile temel grafik veya ölçümler yapabilir veya “Çıkarımsal Analiz” ile veri seti doğrultusunda araştırma evrenini yorumlayabilir. SPSS veri setleri aynı zamanda geleceğe yönelik tahmin veya öngörü yapılabilmesini de sağlamaktadır. Bu nedenle SPSS veri seti oluşturma araştırmanın analiz kısmını güçlendirdiğinden çalışmanın bilimselliğini arttırmaktadır.

SPSS Veri Seti Neden Kullanılır?

SPSS veri seti, araştırmacılara karmaşık gibi görünen verilerin analiz sürecini yönetmede yardımcı olduğu için kullanılmaktadır. Karmaşık verilerden anlaşılabilir tablo ve grafikler oluşturmak, değerler elde etmek SPSS veri setleri ile mümkündür. Bu nedenle de çeşitli alanlarda SPSS veri setleri kullanılmaktadır. Programa girilen veri setleri ile birlikte sağlanan analizler ile popülasyonun davranış biçimi veya istekleri belirlenebilmektedir. Başta sosyal bilimlerdeki araştırmalar ve çalışmalar olmak üzere, market analizi yapan pazarlama şirketlerinde, kamuoyu anketlerinde veya tıbbi çalışmalarda SPSS veri setleri kullanılmaktadır.

SPSS Hazır Veri Setleri

SPSS programında benzer çalışmalarda veya benzer amaçlarda aynı veri setleri kullanılabilmektedir. Var olan veri setleri üzerinden düzenleme de yapılabildiği için hazır veri setleri araştırmacıların analiz süreçlerini hızlandırmaktadır.

İşte hazır veri seti elde edebileceğiniz bazı kaynaklar:

SPSS resmi sayfası:

 • https://www.ibm.com/docs/tr/spss-statistics/saas?topic=system-sample-files

SPSS veri setlerine üniversitelerin hazırlamış olduğu geçmiş çalışmaların bulunduğu  açık kaynak arşivlerinden veya hocaların çalışmalarından ulaşabilmeniz mümkündür.

 • https://avesis.yildiz.edu.tr/dyildiz/dokumanlar
 • http://calcnet.mth.cmich.edu/org/spss/prjs_datasets.htm

Veri analiz kitaplarından da hazır veri setleri bulmak mümkündür.

 • http://spss.allenandunwin.com.s3-website-ap-southeast-2.amazonaws.com/data-files.html#.X3X3SZMzZ0s
 • https://routledgetextbooks.com/textbooks/9781138024571/spss_data.php

Veri seti saklayan internet sayfaları üzerinde de SPSS hazır verileri bulunmaktadır.

 • https://archive.ics.uci.edu/
 • https://www.kaggle.com/datasets
 • https://data.world/

Daha fazla SPSS hazır veri seti bulmak istiyorsanız SPSS üzerinde çalışmış araştırmacılar ile iletişime geçebilir ve kendi çalışmalarını örnek olarak kullanmak istediğinizi belirtebilirsiniz.

Keşfedin: SPSS Faktör Analizi

SPSS Veri Seti Örnekleri

SPSS veri setleri çalışmaların değişkenlerine ve araştırma amaçlarına göre değişmektedir. Bazı çalışmalarda hazır veri setleri kullanılsa da araştırmanın yapılış amacı doğrultusunda veri setlerinin analiz kısmı değişmektedir.

SPSS Örnek Veri Seti Kullanarak Analiz Nasıl Yapılır?

 • SPSS örnek veri seti bulma aşaması tamamlandıktan sonra ilgili veri seti ile SPSS üzerinden analiz yapmak için takip etmeniz gereken adımlar şu şekildedir:
 • Adım 1: SPSS uygulamasını açın.
 • Adım 2: SPSS içerisinde bulunan “Veri” menüsünden “Dosya Aç” seçeneğine tıklayın.
 • Adım 3: Örnek veri setinizin bulunduğu dosyayı seçerek “Aç” seçeneğine tıklayın.
 • Adım 4: Veri setiniz yüklendikten sonra Veri Görüntüleyicisi üzerinde verilerinizi görüntüleyin.
 • Adım 5: Verilerinizde yapmak istediğiniz değişiklikler varsa gerekli menü ve komutları kullanarak değişim yapın.

Keşfedin: SPSS Frekans Analizi

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir