SPSS T Testi Nedir? Nasıl Yapılır ve Yorumlanır?

SPSS T testi, istatistiksel alanda kullanılan analiz tekniklerinden biridir ve iki grup arasında bulunan bir değişkenin ortalamaları arasında mevcut olan farkın istatistiksel açıdan anlamlılık düzeyinin tespit edilmesi için kullanılmaktadır. Özellikle ampirik çalışmalarda iki grup arasında bulunan farklın önemli olup olmadığının tespiti için kullanılmaktadır.

Bağımsız gruplar için T testi, iki ayrı grupta yer alan ortalamaların birbirinden farklı olup olmadığını test etmektedir. Karşılaştırılacak olan grupların bağımsız olması gerekmektedir. Iki gruptan elde edilen ölçümlerin en az eşit aralıklı ölçek seviyesinde ölçülmesi ve yapılan ölçümlerin normal dağılım göstermesi gerekmektedir.

  • SPSS T testi, iki temel formda gelmektedir. Bunlardan biri bağımsız örneklem T testi ve diğeri eşleştirilmiş örneklem T testidir.
  • SPSS T testi ile elde edilen sonuçlar t istatistiği ve p değeri olarak verilmektedir. T istatistiği gruplar arasında bulunan farkın büyüklüğünü, p değeri ise söz konusu farkın istatistiksel anlamlılık düzeyini belirtmektedir.

spss veri analizi yaptirmak istiyorum

SPSS T Testi Nasıl Yapılır?

SPSS T testi yapılırken şu adımlar takip edilmelidir:

  • İlk olarak veri seti SPSS’e yüklenir ve açılır.
  • Menüde yer alan “Analyze” sekmesi tıklanır.
  • “Compare Means” menüsünden “Samples T test” seçilir ve analiz kısmında da bu başlıklar tıklanır.
  • Açılan yeni pencerede karşılaştırılmak istenen değişkenler seçilir.
  • Grupları temsil eden değişken seçilir.
  • Gerekli hallerde “Options” kısmından analize yönelik ek bilgiler eklenebilir.
  • Tüm ayarlamalar yapıldıktan sonra analiz başlatılır.
  • Sonuçlar “Output” penceresinden görüntülenebilir. Sonuçlar arasında p değeri, t değeri ve diğer istatistiksel veriler bulunacaktır.

Bağımlı Örneklem T Testi

Bağımlı (ilişkili) örneklem T testi, iki ilişkili örneklem kullanılarak sağlanan iki ortalama arasındaki farkın anlamlılık düzeyinin test edilmesinde kullanılan bir tekniktir. Bu test eşleştirilmiş veya bağımlı olan örneklemlerle çalışmaktadır ve aynı kişilerin farklı durumlara yönelik değerlerinin ölçülmesini içermektedir. Bağımlı örneklem T testi, deney ve araştırmalarda önemli bir yere sahiptir.

Bağımlı örneklem T testi, gruplar arasında bulunan farklı değerlendirmelerde yaygın biçimde kullanılan istatistiksek bir testtir. Grupların normal bir dağılıma sahip olduğu, farkların dağılımının normal olduğu ve gruplar arasındaki varyansım homojen olduğu durumlarda kullanılmaktadır.

Formun Üstü

Bağımsız Örneklem T Testi

Bağımsız örneklem T testi, farklı iki grup arasında bir değişkene ait ortalamaların arasındaki farkın istatistiksel açıdan anlamlılık düzeyinin değerlendirilmesinde kullanılan bir tekniktir. Bu testin bağımsız olarak adlandırılmasının nedeni, analiz edilen grupların birbirinden bağımsız olmasıdır. Bu testte gruplar arasında bulunan ortalamaların farkının istatistiksel açıdan anlamlılık düzeyinin tespiti için gruplara ait ortalamalar ve standart sapmalar arasındaki ilişki kullanılmaktadır.

Keşfedin: SPSS Faktör Analizi

SPSS T Testi Nasıl Yorumlanır?

SPSS T testi yorumlama elde edilmiş olan istatistiksel değerler ile p değeri üzerinden yapılmaktadır. SPSS çıktısında bağımsız örneklem T testi için bulunan t değeri gruplar arasındaki farklın büyüklüğünü göstermektedir. “Sig (Significant)” değeri, p değerini ifade etmektedir.  P değeri ise gruplara arasında mevcut olan farkın istatistiksel anlamını ifade etmektedir. P değerinin 0.05’ten küçük olması, istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğuna işarettir.

İlginizi Çekebilir: SPSS Veri Girişi

P değerinin anlamlı olması durumunda gruplar arasındaki farklılığın tesadüf sonucu olmadığı belirtilmelidir. P değeri anlamlı olmadığında ise gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı sonucuna varılmaktadır. İstatistiksel olarak anlamlı bir fark mevcut ise bu farkın pratik olarak da anlamlılığına dikkat edilmelidir. Grup ortalamalar arasındaki farkın güven aralığı da yorumlama aşamasında önemlidir. Bu aralık, gruplar arasında bulunan farkın yaklaşık aralığını göstermektedir.

istatistik danismanlik

SPSS T Testi Örnekleri

Aşağıda bir bağımsız örneklem T testi örneğine yer verilmektedir:

1.Veriler SPSS’e girildikten sonra aşağıda görülen menü seçeneklerini takip edin.

2.Seçildikten sonra açılan pencerede veri seti içindeki değişkenler görülür. Bunlar arasından karşılaştırılmak istenenleri sağ taraftaki kısma atın.

3.Bağımsız değişkenlerin neye göre analiz edileceğini seçin ve ilgili kısma ekleyin.

4.Ardından “Define Groups” kısmından gruplar seçildiğinde açılan pencerede ilgili boşluklara tanımlanan kodları girin.

5.Ardından “Ok” tuşunu tıklayın ve sonuç sayfasını görüntüleyin.

SPSS T Testi Neden Yapılır?

SPSS T testi iki farklı grup arasında bulunan farkın istatistiksek olarak anlamlılık düzeyinin tespit edilmesi için yapılır. Aynı zamanda SPSS T testi yaptırma belirli bir değişkenin farklı gruplar arasında ne yönde değişiklik gösterdiğinin anlaşılması için de kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak bir örnekleme ait özelliklerin anlaşılması ve gruplar arasındaki farkların tespit edilmesi için de kullanılabilmektedir.

Keşfedin: SPSS Frekans Analizi

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir