İntihal Oranı Nasıl Düşürülür?

İntihal oranı; tez veya makale yazan kişilerin yazısını tamamladıktan sonra tarama programlarından geçirilerek yüzde kaç oranında aşırma yapıldığını gösterir. Bu oran intihal programları sayesinde hesaplanır ve bir rapor olarak sunulur. Tez ya da makale yazan kişilerin kopyala yapıştır yapması veya başkasının fikirlerini kaynak göstermeden yazması durumunda bu oran oldukça yüksek çıkacaktır. İntihal oranının yüksek olması daha doğru bir ifadeyle intihal yapılması akademik bir suç niteliği taşımaktadır ve yaptırımları bulunmaktadır. Tamamlanmış makale ve tez yazılarının intihal programından geçirildikten sonra oranının yüksek çıkması durumunda öğrenciler en merak ettiği şey intihal oranı nasıl düşürülür sorusunun cevabı olmaktadır.

İntihal oranının yüksek çıkması durumunda öncelikle program sonrası elde edilen rapor incelenmelidir. Raporda yer alan veriler size başka çalışmalarla yüzde kaç oranında benzeşim olduğunu göstermekle birlikte intihal yapılan cümleler renkli bir şekilde işaretlenmiş olacaktır. Bu alanların düzenlenerek tekrar yazılması gerekmektedir böylece benzerlik oranınızı düşürebilirsiniz. İntihal raporu, intihal düşürme çalışmasını kolaylaştırmaktadır. İntihal taramasında yüksek bir oranla karşılaşmamak için tez veya makalenin kurallara uygun ve özgün bir şekilde yazılması her zaman daha kesin sonuçlar verecektir. Bu sebeple kaynakça yazımına oldukça dikkat edilmeli ve alıntı cümlelerin tırnak içerisinde yazılması gerektiği unutulmamalıdır.

Bu önlemler dâhilinde yazacağınız yazının intihal oranının yüksek çıkma ihtimali bulunmamaktadır. Ancak yine de intihal oranın yüksek çıkacağı endişesi içerisindeyseniz tez teslimini gerçekleştirmeden önce danışman hocanızdan veya uzman hocalardan intihal raporunuzu talep edebilirsiniz. Böylece intihal oranı nasıl düşürülür sorusu hakkında kesin cevapları uzman kişilerden de alabilirsiniz.

İntihal Oranı Nasıl Hesaplanır?

Akademik yazı, proje, tez ve makalelerin intihal hesaplama programlarına yüklenmesiyle bir intihal raporu oluşturulur. Bu rapor içerisinde yazının intihal oranı ve aşırma olarak görünen bölümleri detaylı bir şekilde gösterilir. İntihal oranı %30’a kadar kabul edilebilmekle birlikte bu oran her kurumda farklılık gösterebilir ve çalışılan konunun özgünlüğüne göre de oranda değişiklik yapılabilir. İntihal oranı hesaplaması kişiler tarafından değil programlar tarafından yapıldığından oldukça kolay bir şekilde rapor haline getirilmektedir.

Kaba bir matematiksel hesap yapmak gerekirse intihal oranı şu şekilde hesaplanmaktadır; toplam benzeyen kelime sayısının akademik yazıdaki toplam kelime sayısına bölünmesiyle elde edilen sonucun 100 ile çarpılması intihal oranını verecektir. İntihal programları bu işlemi yapmakla birlikte intihalin nerede gerçekleştiğini de göstermektedir. Bu sebeple intihal raporu, intihal oranı nasıl düşürülür diye soranlar için büyük bir kolaylık sağlar. İntihal düşürme için mutlaka gerekli olduğu bile söylenebilir.

İntihal Çıkmaması İçin Ne Yapılmalı?

Tez yazmaya başlamadan önce Lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencilerinin özellikle üzerine titrediği intihal konusu hakkında öğrencilere bilgi verilmesi gerekmektedir. Tez yazım aşamasında da danışman hoca tarafından gerekli kontroller sağlanarak ve eksik bilgiler aktarılarak öğrencinin intihal yapmasının önüne geçilmelidir. Öğrenciye intihalin ne olduğu öğretildikten sonra benzerlik oranını düşük tutmasını sağlayacak bilgilerin aktarılması gerekir. Özellikle yararlanılan eserlerin kaynak olarak gösterilmesi, birebir yapılan alıntıların tırnak içerisinde gösterilmesi ve bir düşünceden esinlenerek yazılan yazılarda referans gösterilmesi gibi bilgiler öğrencilere aktarılmalıdır. Bu bilgiler ışığında akademik yazısına devam eden öğrencilerin intihal oranı nasıl düşürülür sorusuna cevap aramasına gerek kalmayacaktır.

Akademik bir yazıda intihal çıkmaması özellikle kaynakların doğru gösterilmesine de bağlı olmakla birlikte kesinlikle kopyala yapıştır yapılmaması gerekmektedir. Aksi takdirde intihal oranı oldukça yüksek çıkacak ve akademik bir suç işlenmiş olacaktır. Fikir hırsızlığı olarak adlandırılan bu akademik suçun cezai yaptırımları olduğunu da unutmamak gerekir. Bu sebeple uzman kişilerden her zaman destek alınmalıdır.

Keşfedin: Chatgpt İntihale Girer Mi?

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir