tez konusu belirleme

Tez Konusu Belirleme Adımları | 3 Basit Adım

Tez konusu belirleme, tez yazımından önceki en kritik aşamadır. Başarılı bir tez oluşturulması için de ilk adım olarak değerlendirilmesi mümkündür. Tez yazacak öğrencinin daha önce çalışılmamış ve alan yazına katkı sağlayacak bir metin oluşturması için konunun özgün olarak seçilmesi gerekmektedir. Bu süreç lisans tez konusu belirleme ile başlar ve doktora sürecine kadar devam der. Lisans, doktora ve yüksek lisans tez konusu belirleme aşamasında şu adımlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

  1. İlgi alanının belirlenmesi
  2. Bilgilerin tespiti ve bakış açısının yansıtılması
  3. Danışmandan fikir alınması

1.İlgi Alanının Belirlenmesi

Tez yazımı uzun ve emek gerektiren bir süreç olduğu için birçok öğrenci için aynı zamanda tamamlaması zor bir süreçtir. Tez konusu aylarca doğrudan yalnızca konuya ilişkin kaynakların arasında kalacağınız bir süreci içermektedir. Bu nedenle ilgi alanına uygun, alanda en fazla merak edilen konular arasında bir seçim yapılması mantıklı bir adımdır. Böylece öğrenci tezi için araştırma yaparken çok daha rahat bir çalışma süreci geçirecektir.

Keşfedin: Tez Konusu Örnekleri

2.Bilgilerin Tespiti Ve Bakış Açısının Yansıtılması

Tez konusu belirlenirken ilk etapta belirlenmiş bir olgu incelenmelidir. Alan fark etmeksizin seçilecek tez konusunun alana katkı sağlaması gerektiği unutulmamalıdır. Bunun için öğrenci konu belirlerken mutlaka daha önce kendi alanında yazılmış tezlere bakmalı ve bir boşluk aramalıdır. Bulunan boşluk ise daha önce çalışılmış bir konu da olsa bunun farklı biçimde ele alınmasını içermelidir. Örneğin bir anket çalışmasında “çalışma ortamının iş performansına etkisi” değerlendirilirken iş performansını etkileyen diğer unsurların düşünülmesi gibi. Bunun için YÖKTEZ veri tabanı kullanılması çalışılan konuların görülebilmesi açısından öğrenciye büyük ölçüde fikir verecektir.

3.Danışmandan Fikir Alınması

Lisansüstü öğrencilerin danışmanları aslında, öğrencilere karar veremedikleri alanlarda yardımcı olmak ya da cevapsız kalan soruları cevaplamak için vardır. Bu nedenle danışmanla irtibata geçilerek fikrinin sorulması tez konusu belirleme aşamasında önemlidir ancak danışmanın alanda çalışılan diğer çalışmalarla ilgili bir araştırma talep edeceği muhtemeldir. Bu nedenle araştırma yapıldıktan sonra zihinde oluşan birden fazla konunun arasında seçim yapmak için danışmanın fikrinin alınması işleri kolaylaştırabilir.

Tez Konusu Belirleme Formu Nedir? Nasıl Doldurulur?

Tez konusu belirleme formu, tez konusu belirleme süreci için son aşama olarak ifade edilebilir. Söz konusu form, enstitü tarafından bir şablon halinde hazırlanmakta ve gerekli kısımların öğrenci tarafından doldurulması beklenmektedir. Tez konusu belirleme formunun her üniversiteye göre farklılık göstermesi sebebiyle doldurulma biçimleri değişse de doldurulması istenen alanlar büyük oranda benzerlik göstermektedir. Formda tezin amacı, konusu, önemi, çalışma planı, tezin tamamlanma plan çizelgesi gibi detaylara yönelik ön bilgi verilmektedir.

İş Bulduracak Tez Konusu Belirleme

İş bulduracak bir tez konusu belirlenebilmesi için odaklanılabilecek farklı alanlar mevcuttur. İş bulma potansiyeli yüksek alanlarda yapılan akademik ve bilimsel çalışmalar aynı zamanda özenli hazırlandığında akademik alanda dikkat çekeceği için bu tez çalışmalarının atıf alma olasılığı da artmaktadır.

Tez çalışması ile doğrudan iş bulmak her zaman mümkün olmasa da bazı sektörlerde yazılan tezlerin daha fazla getirisi olduğu muhakkaktır. Örneğin dijital pazarlama, yenilenebilir enerji, elektronik ticaret, yapay zekâ, iş sektöründe ihtiyaç analizi ya da sağlık teknolojileri gibi alanlarda yazılan tezler geleceğe yönelik içeriklere sahip olmaları bakımından önem taşımaktadır.

Tez Konusu Bulamıyorum Ne Yapmam Lazım?

Tez konusu bulamayan kişilerin öncelikli olarak çalışma yapmak istedikleri alanda bilimsel makaleleri ve daha önce yazılmış tezleri okuması kendileri için yol gösterici olacaktır. Öğrencinin alanı ile ilgili ilgisini çeken veya öğrencinin merak ettiği detaylara sahip olan konular daha önce çalışılmamış ise tercih edilebilir bunun yanında seçilen konuyla alakalı kaynaklara erişim seçeneği de dikkate alınmalıdır. Öğrenci bir konuyu çalışmak istediğinde bu konuyla alakalı daha önce yapılmış çalışma sayısı az ise bir tez ortaya çıkması da zordur ve tez yazım süreci de aynı ölçüde zorlayıcı olacaktır.

Tez Konusu Belirleme Ne Zaman Yapılmalıdır?

Tez konusu belirleme için en uygun zaman ders döneminin bitimine yakın bir tarihtir. Öğrenci ders döneminde edindiği bilgileri henüz taze iken ve henüz tez aşamasına geçmemiş iken konusunu belirlediğinde araştırmalarını yapacak ve tezini yazacak zamanı kolaylıkla bulabilecektir. Tez konusu belirleme için doğru zamanın tespitinde öğrenci danışmanından da destek alabilir

Yüksek Lisans Tez Konusu Belirleme Ne Zaman Yapılmalıdır?

Yüksek lisans tez konusu ders döneminin hemen bitiminde belirlenmelidir. Tarih açısından üniversiteye göre değişmekle birlikte genel itibarıyla öğrenciler tez dönemine geçişle birlikte tez konusunda belirleyip tez öneri formunu enstitüye sunmak durumundadır. Öğrenci özellikle ders döneminde ilgisini çeken konuları ve konu başlıklarını daha önceden araştırdığında tez dönemine geçtiği aşamada konusunu çok daha net bir şekilde belirlenebilecektir.

İlginizi Çekebilir: Makale Formatı Nasıl Olmalı?

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir