makale formati

Makale Formatı Nasıl Olmalı? Word Makale Düzeni

Makale formatı, makalenin yayınlanması için gerekli olan ve dünyada kabul edilmiş olan kurallardan oluşmaktadır. Makalenin gönderileceği yere göre format, değişiklik gösterebilmekte olup makalenin yazı ve şekil özellikleri makalenin gönderileceği yere göre belirlenmektedir.

 • Dergiler için makale gönderiminde Times New Roman ya da Arial yazı puntosu kullanılmaktadır.
 • Makale 12 punto ile yazılmalıdır.
 • Satır aralıkları üst ve alt 0 nk olacak biçimde 1,5 satır aralığında hazırlanmalıdır.
 • Başlıklar bold olarak belirtilmelidir.
 • Dipnotların yazımında genellikle 10 punto kullanılmaktadır.
 • Başlık 12 punto olmalıdır ve sayfa ortalanarak bold biçiminde yazılmalıdır.
 • Makale uzunluğu en az 7500 kelime olmalıdır.

Makale yayınlama biçimi, genel düzenlemeye yönelik de önemli bilgiler içermektedir. Örneğin A dergisi için istenen bazı özellikler B makalesi için uygun olmayabilir. Birbirinden farklı özellikler taşıyan makale yayınlama süreçlerinin, makale yazarları tarafından takip edilmesi ve istenen formata göre düzenleme yapılması makalenin kabul süreci bakımından önem taşımaktadır.

√ Kısa Sürede Makaleniz Yayınlansın: Makale Düzenleme Hizmeti

makale duzenleme hizmeti

Makale Başlık Kaç Font Olmalı?

Makalede Times New Roman ya da Arial yazı fontu tercih edilmektedir. Bu bazen Helvetica ya da Calibri olarak belirlenmiş de olabilir. Makale hazırlamada kullanılan makale şablonu, kullanılacak yazı fontu için fikir ve yönlendirme sağlayacaktır.

Makale Yazı Boyutu Kaç Olmalı?

Makale başlıkları 11 ya da 12 font olmalıdır. Bu font ölçüsü yine makale biçimi için önemlidir. Metnin genelinde 12 kullanılmış ise başlıkta 11 font kullanılması uygun olmayacaktır ancak bazı makalelerin hazırlık aşamasında Özet ve Abstract kısımlarının metin fontundan bir küçük olması istenebilmektedir.

Makalede Alt Başlık Kaç Punto?

Makale alt başlıklarında da metinde olduğu gibi 11 ya da 12 punto kullanılmaktadır. Makalelerde kullanılan alt başlıkların metinde kullanılan punto ile aynı büyüklükte olmasına özen gösterilmelidir. Ana başlık metinden bir ya da 2 numara büyük punto ile yazılmış olsa dahi alt başlıklar ile metnin yazı boyutunun aynı olması genellikle istenen puntodur.

Keşfedin: Redaksiyon

Makale Yazı Fontu Ne Olmalı?

Makale yazı fontu olarak Microsoft Word’de yer alan yazı fontlarından en fazla Times New Roman öne çıkmaktadır. Makale yazımında makale biçimi bir sorun yaratmamalıdır ve bu nedenle de makale yazım yönergesinde istenen yazı fontu istenen puntoya uygun biçimde hazırlanmalıdır.

İlgili Hizmet: Tez Düzenleme

Makale Bölümleri Neler Olmalı?

Makale bölümleri yazım amaçlarına göre değişiklik göstermektedir. Bir analiz yapılmış ise makalede giriş, ana başlıklar, gelişme, yöntem, bulgular ve sonuç kısımlarına yer verilmelidir. Yazılan makale bir derleme çalışması ise giriş, gelişme, sonuç ve kaynakça bölümleri hazırlanmalıdır. Aynı zamanda yazılan konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmaları içeren bir literatür taraması bölümü bulunması da bütün çalışmaların bir arada görülmesi ve değerlendirilmesi bakımından iyi olacaktır.

makale duzenleme

Makale Yazma Aşamaları Nelerdir?

Makale yazarken birkaç aşamalı olarak ilerlemek hem yazar açısından hem de makalenin sağlıklı bir şekilde hazırlanması bakımından önemlidir. Bu çerçevede makale yazım aşamaları şöyle sıralanabilir:

 • Makale yazılacak bir konunun belirlenmesi ve bu konuyla ilgili yapılmış başka bir çalışma olup olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Aynı konu çerçevesinde yazılan başka çalışmalar bulunmakta ise, yazılacak olan makalenin alana ve literatüre katkısı mutlaka özet ya da sonuç bölümlerinde dile getirilmelidir.
 • Makale yazılacak özgün bir konunun bulunmasının ya da yeni bir bakış açısı belirlenmesinin ardından ikinci adım, literatür taramasıdır. Makalede ele alınacak konuya uygun olarak elektronik kaynaklar ve basılı kaynaklar detaylı bir biçimde taranmalıdır. Kaynak kitaplar, makaleler, dijital veriler arşivlenmeli ve gruplandırılmalıdır.
 • Makalenin konusuna ilişkin kaynak taraması yapıldıktan sonra makale içeriği planlanmalıdır. Girişte, gelişme ve sonuç bölümlerinde hangi detaylara yer verileceği önceden tasarlanmalı ve yazıma bu şekilde geçilmelidir.
 • Makale yazımında kullanılan kaynaklara mutlaka referans gösterilmeli, fikirlerin tamamı özgün gibi hareket edilmemelidir.
 • İçerik yazımı tamamlandığında makale yazım formatına uygun olarak içindekiler, başlıklar, aralıklar ve kaynaklar düzenlenmelidir.
0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir