Nicel veri analizi araştırma yöntemlerinde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Araştırma sürecinin en önemli adımlarından biri olması nedeniyle bilinmesi gerekir. Yapılan araştırmalarda toplanan verilerin analizinde hata yapılması araştırma ile ulaşılması planlanan amaçlara ulaşmaya engel olacaktır. Bunun için nicel veri analizi araştırmacıların bilmesi ve hata yapmadan uygulaması gereken bir analiz yöntemidir.

Nicel veri analizi, hızla gelişen teknoloji ile önemli gelişmeler göstermiştir. Bilgisayar ve istatistiksel paket programların kullanımının hızla yayılması, araştırmacıların veri analizi sorunlarını azaltmıştır. Ancak, hızlı gelişen ve veri analiz süreçlerini hızlandıran bu istatistiksel paket programın kullanılmasının temel istatistik ve araştırma teknikleri hakkında bilgi gerektirdiği unutulmamalıdır. Paket programlarının yalnızca kullanıcının komutları ile çalıştığı göz ardı edilmemelidir. Toplanan veriler uygun istatistiksel tekniklerle analiz edilmezse ve analiz sonuçları doğru yorumlanmıyorsa, araştırmanın bilimselliğinin sorgulanacağı açıktır.

Bilimsel araştırmalar; veri toplama ve kullanılan analiz teknikleri; değişkenlerin kontrol edilebildiği derece; veri kaynakları, çevre, düzey ve zamana göre gruplandırılabilir. Bilimsel araştırmalar nicel ve nitel araştırmalar olarak ikiye ayrılır. Nicel araştırma nedir? Gerçekliği araştırmacıdan bağımsız olarak gören ve dışarıdaki gerçekliğin nesnel olarak gözlemlenebileceğini, ölçülebildiğini ve analiz edilebileceğini kabul eden pozitivist görüş, nicel araştırmayı tanımlar. En basit anlamda, nicel veri analizi, nicel verilerin toplanmasını ve analizini gerektiren bir çalışmadır.

Sayılarak veya ölçülerek elde edilen sayısal değerler nicel verilerdir. Yapılan araştırmaya göre nicel veri analizi içinde farklı yöntemler kullanılmaktadır. Kullanılacak nicel veri analiz yöntemleri araştırma ile doğru sonuçlara ulaşmak için iyi seçilmelidir. Nicel analiz yöntemi, yapılan araştırmanın özelliğine ve toplanan verilere göre seçilmektedir. Bir araştırma sonucunda elde edilen sayısal değerlere dayanarak, yapılacak istatistiksel analiz; araştırma soruları veya hipotezler, çalışmadaki bağımlı ve bağımsız değişkenlerin sayısı ve bunların düzeyi, toplanan verilerin ölçüm seviyeleri, gözlem sayısı ve bağımlı değişken ölçümlerinin dağılım yapısına bağlıdır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir