Nitel Araştırma Yöntemleri, sosyal bilimler alanında çok kullanılmaktadır. Nitel araştırma, katılımcıların yaşadıkları durumları daha iyi tanımlamak için katılımcıların sözcüklerini veya eylemlerini tanımlayıcı ve anlatımsal bir şekilde inceleyen araştırma türüdür. Nitel araştırma yönteminin bir ana duruma odaklanır ve katılımcıların görüşlerine dayanır.

Nitel araştırmanın belki de en zorlu aşaması veri analizidir. Nitel ve nicel araştırma yöntemleri arasındaki en önemli fark veri analizi sürecidir. Nitel veri analizi, nicel veri analizinden farklı bir yol izlemektedir. Bu iki analiz arasındaki temel fark, kodların nicel verilerdeki sayılara ve nitel verilerdeki kavram, konu veya temalara karşılık gelmesidir. Nitel veri analizinin bir diğer önemli özelliği, bu analiz işleminin veri toplama işlemiyle birlikte gerçekleştirilebilmesidir.

Nitel veri analizi nedir? Nitel veri analizi, deneyimleri ve onlardan öğrenilenleri anlamak için görülen, duyulan ve okunan şeyleri düzenlemeyi içerir. Nitel veri analizi, insanların söylediklerini, araştırmacının gördüklerini ve okuduklarını birleştirme ve yorumlama süreci olarak tanımlanmaktadır. Nitel veri analizi, nitel verileri bulgulara dönüştürme süreci olarak da tanımlanırken bunu yapmak için özel bir formül bulunmamaktadır. Başka bir deyişle, nitel veri analizi için standart bir formül yoktur. Ayrıca veri analizi sürecine standart bir yol haritası çizmenin nitel araştırmalara zarar vereceği söylenebilir. Çünkü nitel araştırmalarda veri analizi tekniklerinin standardizasyonu, toplanan verilere uygun zengin, derinlemesine bilgi edinimini olumsuz yönde etkileyecektir.

Nitel veri analizi için formül olmamasına rağmen, bir rehber bulunabilir. Bununla birlikte, bu kurallar süreçle ilgili tavsiyelerde bulunur, genel bir kural oluşturmaz ve bu nedenle bir tarif sunmaz. Çünkü her nitel araştırmanın kendine has özellikleri vardır ve veri analizinde yeni yaklaşımlar gerektirebilir. Başka bir deyişle, nitel veri analizi çeşitlilik ve esneklik anlamına gelir. Bu nedenle araştırmacının hem araştırmanın özelliklerini hem de toplanan verileri ve mevcut veri analizi yaklaşımlarını dikkate alarak kendi araştırması için bir veri analizi planı geliştirmesi gerekir.

Nitel veri analizi bazı temel özelliklere sahiptir. Bu özelliklere göre nitel veri analizi, verideki kalıpların ortaya çıkmasına veya yeni kavram ve teorilerin geliştirilmesine yenilikçi, tümevarımcı, keşfedici ve açıklayıcı bir yaklaşım benimseyen sistematik ve döngüsel bir süreç olarak ifade edilebilir. Bu süreçte verileri tekrar tekrar incelemek, temalar oluşturmak ve temalar arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak ve yorumlamak önemlidir. Ek olarak bu analizin bir diğer önemli özelliği de veri toplama süreci ile birlikte yapılabilmesidir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir