tezde yontem

Tezde Yöntem Nasıl Yazılır? Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tezde yöntem, araştırma konusunun hangi bilimsel yollar ile araştırıldığını açıklayan ve bu araştırmanın detaylarını okuyucuya sunan bir bölümdür. Tezde üzerinde durulan araştırma sorusunun cevaplanış biçimi de bu kısımda açıklanmaktadır. Tezde yöntem bölümü aynı zamanda araştırmacı için tezin yazımı için yardımcı olduğundan tezin diğer kısımlarına geçmeden yazılması tavsiye edilmektedir.

Tezinizde yöntem kısmını yazmak için takip edebileceğiniz adımlar şu şekildedir:

 • Adım 1: Araştırma tasarımı belirlenerek çalışmanın yöntemi bu kısımda belirlenmelidir. Araştırmacı nitel, nicel veya karma mı çalışacağını ilk aşamada seçmelidir.
 • Adım 2: Tasarım yapıldıktan sonra araştırmanın örneklemi belirlenmelidir. Araştırma sorusu dikkate alınarak araştırmaya uygun popülasyon tercih edilmelidir.
 • Adım 3: Araştırma tasarımınıza uygun veri toplama yöntemini seçin. Nitel veya nicel tercihlerine göre anket veya derinlemesine görüşme tercih edilmeli ve bu verilerin hangi program aracılığı ile analiz edileceği belirlenmelidir.
 • Adım 4: Tüm bu aşamaları okuyucuya adım adım detaylı bir şekilde aktarmaya dikkat edin.
 • Adım 5: Çalışmanızdaki tüm süreçlerin nasıl oluştuğunu aktarın. Bu aşamada varsa etik kurul belgesinin olup olmadığı da eklenmelidir.
 • Adım 6: Yöntem kısmının sonunda ise araştırma sorusunu yeniden okuyucuya aktarın ve neden bu yöntemin seçildiğini yeniden vurgulayın.
 • Adım 7: Kullandığınız kaynakları mutlaka referans kısmına ekleyin.

makale duzenleme

Tezde Yöntem Yazarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Tezinizin yönteminin araştırma sorusuna uygunluğunu denetleyin. Nitel çalışmaya uygun bir soru değilse yöntemin nitel veri toplama yöntemlerinden seçilmesi araştırmayı zora sokabilmektedir.
 • Okuyucuya yönteminizi ve sorunuzu açıkça aktarın.
 • Veri toplama yöntemlerinin güvenilirliğini kanıtlamak için popülasyonun seçilme yöntemini okuyucuya aktarın.
 • Mutlaka benzer çalışmaları okuyarak yönteminizin çalışmanıza uygunluğuna emin olun.
 • Yöntem kısmında kullandığınız dilin sadeliğinden emin olun.
 • Seçtiğiniz yöntemin rasyonel ve eleştirilemeyecek bir biçimde olmasını sağlayın.
 • Araştırmanızın mümkün olunan tüm durumlarda geçerli olduğunu okuyucuya yöntem kısmında belirtin.
 • Yazım hataları mutlaka kontrol edilmelidir. Tez yazım kılavuzu içerisinde bulunan yazım kuralları bu kısımda da dikkate alınmalıdır.
 • İmkânınız varsa tez ikinci bir kişi tarafından okunarak geri bildirim alınmalıdır.
 • Tezinizin yöntem kısmının daha önce yapılan çalışmalardan farklı olduğunu mutlaka belirtin.
 • İntihal oranınızı kontrol edin. Tez yazım kılavuzundaki ilgili intihal oranının geçmemeye dikkat edin.

Makalenin Yöntem Kısmında Neler Olmalı?

Makalenin yöntem kısmı, araştırma tasarımını, veri toplama yöntemlerini ve analiz tekniğinizi belirtmelidir. Bu kısımda aynı zamanda araştırma sorusunun nasıl seçildiği ve değerlendirme sürecinin nesnelliği okuyucuya aktarılmalıdır. Araştırmacı araştırma sorusunun sınırlamalarını ve geçerliliğini de bu kısımda mutlaka belirtmelidir.

Keşfedin: SPSS Frekans Analizi

Tez Yazarken Yöntem Nedir?

Tez yazarken yöntem, tezde ele alınan araştırma sorusunun nasıl seçildiğini, hangi yöntemlerle araştırılacağını ve bu yöntemin nasıl analiz edileceğinin aktarıldığı kısımdır. Tezdeki yöntem kısmı aynı zamanda araştırmanın güvenirliğinin sağlanması içinde araştırma sorusunun geçerliliğini okuyucuya aktarmaktadır.

Tezde Materyal ve Yöntem Nedir?

Tezde materyal ve yöntem kısmı araştırma sorusu doğrultusunda yazılan tezin nasıl yazıldığını ve bu süreç için kullanılan materyallerin açıklandığı kısımdır. Örneğin araştırma için literatür taraması yapılıyorsa hangi kaynakların neden seçildiği bu kısımda aktarılmalıdır. Materyallerin açıklanması ile okuyucunun teze olan güveni de bu kısımda sağlanmaktadır.

Tez Yazarken Hangi Yöntemler Kullanılır?

 • Nicel Yöntemler: Anket, Deney, Gözlem
 • Nitel Yöntemler: Derinlemesine Görüşme, Odak Grup
 • Karma Yöntemler
 • Eylem Araştırması
 • Literatür Taraması
 • Meta Araştırma
 • Sistematik Değerlendirme

Keşfedin: Tezde Önsöz

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir