SPSS regresyon testi

SPSS Regresyon Testi Nedir? Regresyon Formülleri

SPPS regresyon testi, birden fazla bağımsız ve bir bağımlı değişken arasındaki ilişkinin incelendiği bir analiz türüdür. SPSS regresyon testinde bağımsız değişken tek ise basit model, iki ve daha fazaysa çoklu model olarak değerlendirilir. Değişkenlerin arasında kurulan doğrusal ilişki ile kurulan model ise doğrusal model olarak isimlendirilmektedir. Regresyon analizinde kullanılan türler:

 • Çoklu regresyon: Y=b0+b1X1+b2X2++bkXk+ε
 • Doğrusal regresyon: Y=b0+b1X+ε
 • Polinom regresyon: Y=b0+b1X+b2X2+ε
 • Lojistik regresyon
 • Ridge regresyon
 • Lasso Regresyon
 • Kübik Spline Regresyon

spss veri analizi yaptirmak istiyorum

Regresyon Analizi Nasıl Yapılır?

SPSS’te regresyon analizi için şu adımlar takip edilmelidir:

 1. Öncelikle çalışılması planlanan veri seti yüklenmelidir.
 2. “Analiz” bölümünden “regresyon” kısmı işaretlenmelidir.
 3. Regresyon analizi için genel itibarıyla doğrusal seçeneği işaretlenmelidir. Farklı bir model kullanımında kullanılacak olan model işaretlenmelidir.
 4. Çalışmada yer alan bağımsız ve bağımlı değişkenler işaretlenmelidir. Böylece hangi değişkenler arasında ne gibi bir ilişki bulunduğu tespit edilebilir.
 5. Analizde farklı seçenekler kullanılması için seçenekler bölümünden işaretleme yapılmalıdır.
 6. Ayarlar istenen şekilde yapıldıktan sonra analiz başlatılmalıdır.
 7. Analizden elde edilen sonuçlar genel olarak istatistiksel değerler içermektedir.

regresyon spss

Regresyon Analizi Ne İşe Yarar?

Bu analizle amaçlanan, değişkenler arasında bulunan ilişkinin anlaşılması ve modellenmesidir. Bağımsız değişkenlerin kullanımı ile bağımlı değişkene ilişkin yorumlamalar yapılmaktadır. Aynı zamanda bu analiz yöntemi ile değişkenlerin diğer değişkenlere olan etkisi de tespit edilebilmektedir. Regresyon analizi birden çok değişkene ait değerlerin saptanması amacıyla da kullanılabilmektedir. Bu etkinin tespiti ve kontrolü için olanak tanımaktadır.

SPSS Çoklu Regresyon Analizi Yorumlama Nasıl Yapılır?

SPSS çoklu regresyon analizi yapılırken programdan alınan çıktıya göre yorumlama yapılmaktadır. SPSS çıktısında modelin F istatistikleri, katsayılar, beta katsayıları, güven aralıkları, t istatistikleri, farklı korelasyon ölçüleri ve anlamlılık düzeyleri görülebilmekte ve yorumlanabilmektedir.

Regresyon Analizi Tablo Yorumlama

Çoklu regresyon analizi tablo yorumlama aşamasında elde edilen çıktılar ve analizden alınan sonuçlar önemlidir. Elde edilen katsayılar tablosunda regresyon analizine yönelik detaylar (beta değerleri, katsayılar, sabit değerler, anlamlılığa yönelik t testi sonuçları vb.) görülebilmektedir. İstatistiksel açıdan anlamlı sonuçlar bulunan bir çoklu regresyon analizinde çıktılar aracılığıyla detaylı yorumlama yapılabilmektedir. Tabloların yorumlanması analizle ilgili çıkarımlarda bulunabilmek bakımından önem taşımaktadır. Yorumlama yapılırken şu adımlara dikkat edilmesi gerekir:

 • Katsayılar sütunu, regresyon denkleminde yer alan bağımsız değişkenlerin katsayılarını göstermektedir. Bunlar ile bağımlı değişken üzerinde bağımsız değişkenlerin etkisi ölçülmektedir.
 • Standart error sütunu, standart hataları göstermektedir. Standart hataların düşük olması daha güvenilir tahmin anlamına gelmektedir.
 • P sütunu, regresyon modelinde bağımsız değişkenlerin anlamlılığını ifade eden p değerini içermektedir.
 • R-Squared sütununda r kare değerinin yüksek olması modelin daha uygun olduğunun göstergesidir.

Regresyon tablolarının önemli bir kısmı bağımsız değişkenlerin karşılıklı etkileşimini ifade eden terimler içermektedir. P değerleri ile katsayılar ise bu terimlerin modeldeki anlamlılık düzeyinin göstergesidir. Bu unsurlara dikkat edilerek tabloda bulunan verilerin yorumlaması yapılabilir fakat yorum yapılabilmesi için istatistiksel deneyime sahip olunması önem taşımaktadır.

Regresyon Analizi Hangi Amaçla Kullanılır?

Regresyon analizi, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında bulunan ilişkinin ortaya konması amacıyla yapılmaktadır. Aynı zamanda değişkenler arasındaki ilişkinin tahmini için de kullanılabilmektedir.

İlginizi Çekebilir: Ölçek Türleri

Çoklu Regresyon Analizi Formülü

Regresyon analizinde bir bağımlı bir bağımsız değişken bulunması durumunda kullanacağınız regresyon analizi formülü şu şekildedir:

Yi = (b0 + b1X1 + b2X2+…bnXn)+ ei

coklu regresyon analizi formulu

Kaynak: Yaşar Tonta, Hacettepe Üniversitesi.

Regresyon Analizinde Hangi Değerlere Bakılır?

Regresyon analizinde, katsayılar, p değeri, standart hata ve t değerlerine bakılmaktadır. Söz konusu değerler sonuçların yorumlanmasında kullanılmaktadır. Modelin anlamlılık durumu ve bağımsız değişkenlerin her birinin anlamlılık düzeyi bu değerler kullanılarak tespit edilmektedir.

Keşfedin: Olasılıklı Örnekleme Yöntemleri

Regresyon Analizi Hangi Programda Yapılır?

Regresyon analizi SPSS programında yapılmaktadır.  Tekli ya da çoklu regresyon analizi yaptırma için SPSS kullanımının ve değerlerin yorumlanmasının istatistiksel bilgisine sahip olunması sonuçların değerlendirilmesinde son derece önemlidir.

AS Akademi: Veri Analizi Programları

 

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir