Etkili Veri Analiz Yöntemleri

İşlenmemiş bilgilerin toplanarak yararlı ve faydalı bilgiler haline getirilmesi işlemlerine veri analizi denir. Veri analizi öğrenciler için olduğu kadar işletmeler için de oldukça büyük önem taşımaktadır. İşletmeler genellikle büyümek ya da küçülmek için gerekli olan stratejilerini belirlemek ve oluşturmak için veri analizi yöntemlerinden faydalanırlar. Günümüz teknolojisi ve işletmelerin varlıkları düşünüldüğünde veri analizi çeşitleri fazlalaşmış ve bu durum sonucunda analiz edilecek olan veriler artmıştır. Bu nedenleri göz önüne aldığımızda veri analizi yöntemleri gelişerek çeşitliliğe hitap edilmesi gerekmektedir.

Veri analizleri doğru kişiler tarafından ve doğru yöntemlerle yapıldığı zaman birçok stratejinin belirlenmesinde büyük payı olduğu ortaya çıkmaktadır. Oluşabilecek sorunların önüne veri analizi yapılarak geçilmesi işletmelerin gelecekleri açısından önemli bir durumdur. İşletmelerin kendi çıkarları dışında bazı sektörlerde de müşteri memnuniyetini ölçmek ve değerlendirmek amacıyla veri analizine ihtiyaç duyulmaktadır.

Veri Analizi Süreci Nasıl İşler?

Firmaların ve işletmelerin veri analizi yaptırma amaçları farklılık göstermektedir. Bu durum dışında genel olarak veri analizi süreci 5 adımdan oluşmaktadır. Öncelikle ilk adımda veri analizi yapılabilmesi için amaç belirlenerek veriler toplanmalıdır. Planlar amaçlara göre yapılıp sınıflara ayrılarak hedeflerin belirlenmesi önemlidir. 2. Adımda veri toplama için birçok yöntem kullanılsa da teknoloji çağında olmamızdan dolayı genellikle bilgisayar ve internet ortamları veri toplamak için kullanılır. 3. Önemli adım toplanan verilerin amaca uygunluğunu tespit etmek ve amaca uygun olmayan verileri temizlemektir.

Veri analiz sürecine ait olan 4.adım veri analizini yapacak uzman bir kişi ya da ekiple çalışmaktır. 5. ve en önemli olan adım ise verilerin tutarlı olup olmadığını görmek için mutlaka analizinin yapılması amacıyla son kez kontrol edilmesidir. Bu sayede en doğru sonuçlara ulaşmak olan hedef doğru bir şekilde tamamlanmış ve veri analizi amacına ulaşmış olur.

Veri Analizi Yöntemleri

Veri analizinde genel olarak kullanılan yöntemler farklılaşarak birçok analiz yöntemi ortaya çıkmıştır. Bu durumun en önemli nedeni ise verilerin farklı olmasıdır. En bilinen analiz yöntemleri nicel ve nitel analizlerdir. Nicel veri analizinde sayısal ifadeler esas alınır ve nitel yönteme bakıldığında daha kesin sonuçlar vermektedir. Nicel veri analizi yönteminin içerisinde betimsel ve kestirimsel istatistiklerden faydalanılır. Betimsel istatistik verilerinden yardım almak bilimsel araştırmaların verilerini analiz etmek için olup kestirimsel istatistik kullanılarak yapılan nicel veri analizinin tahminlere dayalı olduğunu gösterir.

Nitel veri analizi yöntemlerinde sayısal olmayan değerler baz alınır. Doğru sonuca ulaşmak için içerik analizi ve betimsel analizden faydalanılır. İçerik analizinde detaylı bir inceleme yapılırken betimsel analiz ise yüzeysel olup derinlemesine bir detaya bakılmaz.

Veri Analizinin Önemi

İşletmelerin varlıklarını sürdürmeleri için veri analizi kritik bir öneme sahiptir. Bilgilerin doğru bir şekilde analiz edilmesi büyük yararlar sağlarken veri analizi sonuçlarının yanlış olması işletmeler açışından büyük sorunlar doğurmaktadır. İşletmelerin ileriye dönük planlarında maksimum fayda sağlamak için veri analizi yöntemlerine başvurmaları önem taşır. Veri analizi sayesinde işletmeler ellerinde olan bilgileri stratejileri doğrultusunda doğru bir şekilde kullanmaları avantajına sahip olurlar. Veri analizinin doğru yapılması müşterileri değerlendirmek ve memnuniyetlerini ölçmek açısından fayda sağlayacağından işletmelerin müşteri portföylerini genişletmelerinde veri analizinin büyük bir payı olmaktadır. Bu şekilde portföyün genişlemesi ve müşterilerin memnuniyetinin artması demek de işletmelerin daha yüksek gelir elde etmesi demektir. Bu sayede işletmeler amacına ulaşırken müşteriler açısından da beklenen hizmet sağlanmış olur. Verilerin doğru analiz edilmesi hem müşteriler açısından hem de işletmeler açısından verimli tabloların ortaya çıkmasına yardımcı olur.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir