Bir araştırma için toplanan verilerin; anket, ölçek, mülakat, görüşme, soru cevap vb.nitel ve nicel verilerin dikkatli bir şekilde girilmesi işlemidir. Verilerin bilgisayara girilmesi işlemi operatör adı verilen uzman kişilerce yapılır. Veri girişleri el yazısı ile yazılmış olan yazıların ya da OCR sistemi kullanılarak dijital olarak işlenemeyecek derecede kötü durumda olan belgeler, kitaplar ve ses kayıtlarından oluşan dokümanların klavye ile bilgisayara veri girme konusunda uzman olan operatörler tarafından düz yazı şekline getirilmesi şeklinde manüel olarak ya da teknolojik imkanların kullanılması işlemi veri girişi olarak adlandırılır.

Birçok araştırma sonucu elde edilen verilerin bilgisayar ortamına aktarılması gerekmektedir. Araştırmalar, anketler ve mülakat gibi işlemlerin esas amacı yaşanılan toplumu tanımak, çevresel faktörleri tanımak ve tespit edilen problemlere çözümler bulmak için gösterilen çabadan ibarettir. Verilerin bilgisayara girilmesi konusunda gösterilen çaba, sistematik bir şekilde bazı sorun ve süreçlere ilişkin olarak toplanan verilerin analiz edilebilmesini sağlar. Ama bu noktada sosyal bilimler ve eğitim bilimleri konularında problemlerin karmaşık olması, çok boyutlu olması, sonuçların çeşitli olması gibi nedenlerden dolayı araştırma sonuçlarının nitel ve nicel olacak şekilde araştırma yaklaşım tarzları meydana çıkmıştır.

Veri Girişleri Nasıl Yapılır?

Öncelikle veriler uzmanlar tarafından incelenerek veri girişi yapılacak olan ortama uygun hale getirilmektedir. Daha sonra uzman personeller tarafından araştırma için toplanan verilerin; anket, ölçek, görüşme, mülakat soru cevap vb nicel ve nitel veriler bilgisayara dikkatli bir şekilde girilmektedir.

Veri Girişi İçin Kullanılan Yazılım

Bilgisayara veri girişi işlemi, uzman bir operatörün girişi yapılacak olan verileri kâğıttan okuması ve aktarımı yapacak uygun yazılıma girilmesi şeklinde olur. Veri giriş işleminin maliyetlerini düşürmek ve verilerin doğruluk olarak % 100 oranında başarı sağlayabilmek için teknolojik imkanlardan yararlanmak gerekir. Operatörün bu aşamadaki görevi sadece okuma işlemi sırasında oluşan hataları düzeltmektir.

Bu noktada veri güvenliği konusu gündeme gelebilir. Çünkü verilerin bilgisayara girilmesi aşamasında hassas olmak gerekebilir. Bu durumda verilerin güvenliklerini sağlamak amacıyla uzman personeller veri çıkışını mümkün hale getiren usb cihazları, cd, e-mail, internet gibi ortamları kapatırlar.

Veri Girişleri İçin Hangi Ortamlar Kullanılır?

Veriler bilgisayara aktarıldığında şu ortamlardan biri kullanılarak girişler yapılır.

 • Microsoft word kelime işlemci programı
 • Microsoft Excel hesaplama tablosu programı
 • Sql server ve MySQL gibi veritabanı programları
 • Muhasebe yazılımları, CRM, ERP,MRP yazılımları ve kurumsal yazılım olarak tanımlananlar

Veri girişleri yapabilmenin hangi durumlarda gerekli olacağına ilişkin bilgi vermek gerektiğinde şu durumlar sayıabilir;

 • El yazısı ile hazırlanmış belgeler
 • Başvuru işlemleri için hazırlanmış formlar
 • Anket yapılması sonucunda elde edilen form belgeleri
 • Fatura belgeleri
 • Antika olarak değerlendirebilinecek kitaplar
 • Ders notları ve ses kayıtları
 • Televizyon programları yapılırken elde edilen diyaloglar
 • Muhasebe işlemlerini gösteren evrakları
 • Toplantılar sonunda elde edilen kayıt belgeleri

Anketler gibi büyük bir örneklemden verilerin toplanması gereken işlemler sonucunda elde edilen bilgilerin güvenilir bir şekilde bir araya toplanabilmesi için elde edilen verilerin bilgisayar ortamına aktarılması gerekir. Mülakat işlemi, mülakat yapılan kimsenin belirli bir konu üzerindeki görüşlerini, düşüncelerini ve bilgi seviyesini açığa çıkarabilmek için yapılır. Mülakatlar, anketler için hazırlık yapılması sürecinde ve anketlere ilave olarak bilgi edinebilmek amacıyla yapılır. Mülakatlar ayrıca daha detaylı bilgiler elde edilmesi gerektiği zamanlarda yapılır. Bazı kişi ve önemli makamlar hakkında bilgi bu sayede toplanabilir.

TALEP FORMU