Yazılar

SPSS, İngilizce Statistical Package for the Social Sciences ifadesinin kısaltılmış halidir. Spss, bilimsel araştırmalarda kullanılan bir istatistik programıdır. SPSS tarafından 1968’de piyasaya sürülen program, 2009 yılında IBM tarafından satın alınmıştır. Kurumlar ve kuruluşlar pazarlama araştırması yapmak için SPSS programını kullanmaktadırlar.

Spss veri analizi yapan programın en son sürümü SPSS 25’tir. Spss analizi yaptırmak istiyorum diyenler öncelikle programın genel mantığını çözmelidir. Bu programın genel mantığını çözmeden spss analizi yapmaya çalışmak yanlış olur. Program Mac ve Windows bilgisayarlarda çalıştığından bir Mac veya Windows bilgisayarınızın olması gerekir. Devamını Oku

Veri analizi, ham veri olarak kabul edilen bilgilerin toplanmasını, ayıklanarak işlenmesi aşamalarını ifade eder. Analiz süreci hedef kitleye ve araştırmanın amacına göre değişkenlik gösterir. Fakat veri toplama, analizinin değişmeyen gerçeğidir. Birçok yolla veriler toplanabilir. Araştırmanın nitel veya nicel olmasına göre veri toplama yöntemi değişmektedir. Nitel araştırmalarda genellikle gözlem ve görüşme yoluyla veriler toplanırken nicel araştırmalarda ise çoğunlukla ölçek kullanılarak veriler toplanmaktadır.

Veri Toplama

Veri hazırlama ve toplanan verilerin analiz edilmesi sürecinde birtakım işlem basamakları bulunur. Veriler katılımcıların bilgisi dahilinde toplanacaksa hedef kitleye sorulacak sorular hazırlanır. Hedef kitle gözlenerek veri toplanacaksa, gözlem formu hazırlanır. Anket ve ölçekler için soru madde havuzu oluşturma gözlem formu hazırlama süreci, çoğunlukla sosyal bilimlerde insanlara ait olan davranışları ve tutumlarını belirlemek için ölçme araçlarının oluşturulması, değerlendirilmesi aşamalarını içeren bilimsel bir süreç olarak tanımlanır. Devamını Oku

Veri Analizi Neden Önemlidir?

Veri analizi  yapmak işletmelerin kendi performanslarını gözden geçirmelerini ve optimize etmelerine olanak sağlar. Veri analizi yaptıktan sonra iş modeline uygulanırsa maliyet büyük oranda azalacaktır. Maliyeti azaltacak bir iş modeli belirlemek ise tabi ki memnun edici bir durumdur.

Hayatın her yerinde veri analizine ihtiyaç vardır. Müşterilerini memnun bırakmak için veri analizi yapan işletmeler, kendilerini geliştirmeye yönelik çalışmalara yer verecektir. Görüldüğü gibi veri analizi sadece öğrencilerin ödev amaçlı ihtiyacını karşılamaz. Bir zorunluluk olmasa bile geçmişin verilerini dikkate alan kurumlar-insanlar, geleceğe daha hazırlıklı olmaktadır. Devamını Oku