Yazılar

Tez hazırlama belirli kurallar çerçevesinde yapılması gereken süreçleri kapsamaktadır. Akademik çalışmaların hepsinde olduğu gibi tez yazımı da önemli aşamalardan oluşmaktadır. Tez yazımında en önemli aşamalardan birisi de tez düzenlemedir. Tez yazımının başında çok gündeme gelmese de “tez düzenleme sanıldığı kadar basit mi?” sorusu  tez yazımı bittikten sonra gündeme gelmektedir. Tez düzenlemede genelde içerikten değil bilimsel düzenlemeden bahsedilir. Word ortamında düzenlenmiş olan içeriklerin belirli kurallar çerçevesinde biçimsel olarak düzenlemek, tez düzenleme olarak görülmektedir.

Tez Düzenleme Zor Mu?

Tez formatlama olarak da isimlendirilen tez düzenleme işlemi, word üzerindeki düzenlemeleri kapsar. Tez düzenlemeye ilişkin soruların cevabı da aslında word ortamı ile doğrudan ilişkilidir. Bu ortama hakim olmayan biri için tez düzenleme son derece can sıkıcı bir hal alabilir. Tez düzenlemesi için bu konuda ileri derecede bilgi sahibi olmak gerekir. Aksi halde işler içinden çıkılmaz bir hale gelebilir. Devamını Oku

Tez düzenleme nedir?

Tez düzenleme, yapılan araştırmanın yazım aşamasında enstitünün belirlediği kılavuza, şablona uygun hale getirilmesi demektir. Enstitüler; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden yaptıkları bilimsel araştırmaları tez yazım kılavuzuna göre yazmalarını ister.

Öğrencileri içerikten sonra en çok uğraştıran tez düzenlemesi ve redaksiyondur. Danışmanların da en önem verdikleri konu tezin düzenidir. Bu nedenle tez düzenlemesi ve redaksiyon içerik kadar önemlidir. Devamını Oku

Tez hazırlamak uzun soluklu bir süreçtir. Bu sürecin en sonunda tez düzenleme gelmektedir. Tez düzenleme işlemine gelinmişse tezinizin içeriği ile ilgili sorunları çözmüş olmanız gerekmektedir. Aksi halde aynı süreçleri tekrar tekrar yaşamanız gerekebilir.

Tezinizi düzenleyip teslim etmeden önce redaksiyon işleminden geçirmeniz, tezinizin hatasız bir hal alması için önemlidir. Hazırlanan tezler için redaksiyon önemli bir ihtiyaçtır. Anadili Türkçe olan kişilerin hazırladığı İngilizce tezler için İngilizce redaksiyon ise bir zorunluluk halini almaktadır. Anadili Türkçe olan kişilerin yazdığı Türkçe tezleri için redaksiyona ihtiyaçları olduğu düşünüldüğünde, İngilizce hazırlanan tezler için redaksiyona neden gerek duyulduğu anlaşılabilir. Devamını Oku