Yazılar

Genel olarak ifade edilirse, redaksiyon yazılmış bir metin üzerinde gereken düzeltmelerin yapılması anlamına gelir. Redaksiyon nedir, redaksiyon süreci nasıl devam eder? Sorusunda ilk olarak yazılmış bir metne ihtiyaç vardır. Redaksiyon yeni bir yayın üretme değil yazılmış olan metnin düzeltilmesi sürecidir.

Redaksiyon Nasıl Yapılır?

Redaksiyon, herhangi bir eser üzerinde gerçekleşen bir işlemdir. Metinde bulunan dil bilgisi, imla ve yazım kurallarının incelenmesi redaksiyon sürecinin içinde yer alır. Metinlerin denetlenmesi, cümlelerde anlam bozan unsurların tespit edilmesi, anlam bozulmasına yol açmadan metinde gerekli düzenlemelerin yapılması redaksiyon içinde yer alır. Devamını Oku