Yazılar

Araştırma önerisinin ne olduğu ve önemi hakkında daha önce bilgi vermiştik. Bir araştırmaya başlamadan önce araştırma önerisi, tez önerisi hazırlanmaktadır. Bu öneri araştırmacı için hem plan görevi görmekte hem de araştırmanın yapılması konusunda karşıdaki insanları ikna etmektedir.

Tez önerisi için katı ve zorunlu kurallar yoktur. Fakat genel kabul görmüş şeyler de bulunmaktadır. Genel olarak bir tez önerisi; amaç, hedef, önem, önceki araştırmaların incelenmesi, araştırma için izlenecek yöntem ve  beklenen sonuçlardan oluşmaktadır. Tez önerisi, içerik olarak araştırma sonucunda ortaya çıkacak her şeyin bir özetini içermelidir. Bu anlamda tez önerisini araştırmanın prototipi, maketi gibi görmek mümkün.

Tez önerisinin kapsamı oluşturulurken aşağıdaki üç sorudan faydalanabilir.

  1. Araştırma ile ne planlanmaktadır?
  2. Araştırma neden yapılmaktadır?
  3. Araştırmanın amacına nasıl ulaşılacaktır?

Devamını Oku

Bilindiği üzere, akademik bir çalışma yapmadan önce bir araştırma önerisi hazırlanmaktadır. Bu akademik çalışma tez olduğunda ismi tez önerisi olmaktadır. Aslında araştırma önerisi denilince akla tez önerisi gelmektedir. Bazı kurumlardan araştırma izni almak için araştırma önerisi sunmak gerekse de tez önerisi denilince daha çok tez yazımına başlamadan önce verilen öneri akla gelmektedir. Bunun için araştırma önerisi ile tez önerisi birbirine eş olarak görülebilir.

Lisansüstü eğitimi alıyorsunuz (yüksek lisans, doktora) ve dersler bitti. Tam derin bir oh çekeceksiniz ki, tez yazmanın zorluğu ile karşılaşıyorsunuz. Tam rahatladım derken, şu dersler bitseydi rahatlarım dediğiniz zamanda, gözünüzde daha önce çok büyütmediğiniz ama muhatap olunca kaçacak yer aradığınız tez sürecine giriyorsunuz. İşte bu sürece resmiyet kazandırmak için yapmanız gereken ilk şey, tez önerisini sunmaktır. Devamını Oku