meta analiz

Meta Analiz Nedir? Ne İşe Yarar? Örnekleri

Günümüzde herhangi bir alanda herhangi bir konuda birbirinden bağımsız olarak yapılmış ve farklı sonuçlara ulaşmış sayısız çalışmaya rastlamak mümkündür. Tüm bu kaynakları incelemek, bulgularını gözden geçirmek, sonuçlarını ve önerilerini dikkate almak çok zorlaşıyor. Bu nedenle bu bilgileri tek çatı altında düzenlemek, yeniden analiz sürecinden geçmek ve yeni yorum ve kararlara ulaşmak gerekir. Bu gereksinimleri karşılamak için araştırma bulgularını tek bir araştırma çerçevesi altında özetleme yöntemi  “Meta-analiz” olarak adlandırılmıştır. Çalışma sonuçlarını birleştirmenin nicel yöntemleri ilk olarak 1930’ların başında tanımlanmış, 1970’lerde ilgi artmış ve özellikle sağlık alanındaki ilk uygulamalar görülmüştür.

Bir alandaki çalışma sayısı arttıkça, araştırmanın gerçekleştirilmesinde kullanılan yöntemler, içindeki çeşitlilik kadar çeşitlilik de göstermektedir. Meta-analiz, literatür inceleme yöntemlerine yeni bir bakış açısı getirir; Bütünleştirici sistematik ve objektif bir yaklaşımla bir konuda farklı araştırma sonuçlarının sentezlenmesini sağlar.

Meta analiz, birden fazla bilimsel çalışmanın sayısal verilerinin derlenmesi amacını taşır. İstatistiksel bir çalışma türü olan meta analiz sayesinde daha kapsamlı verilerin elde edilmesi sağlanabilir. Alanda faaliyet gösteren bilim insanları tarafından yapılabildiği gibi kimi zaman üniversite öğrencilerinin de meta analiz yapması istenebilir. Bu, bir tez veya bitirme projesi olabilir.

İlgili Hizmet: Veri Analizi

Meta analizin yapılma amacı farklı sayısal verilerin tek bir çalışmada değerlendirilebilmesidir. Bu yüzden de en az iki çalışmaya ihtiyaç vardır. Aynı konuda veri içeren çalışmalar, farklı alanlarda yapılmış olsa bile değerlendirmeye tabii tutulabilir. Örneğin psikoloji alanındaki bir çalışmanın verileri ile sosyoloji alanındaki bir çalışmanın verileri, aynı şeyi ölçmüş ise meta analizin konusu olabilecektir. Ne kadar çok sayıda çalışma göz önüne alınırsa, elde edilen verilerin güvenirliği de o kadar artacaktır.

istatistik danismanlik

Meta Analiz Çalışması Nasıl Yapılır?

Meta analiz yapılması için çok sayıda bilimsel araştırma sonucuna ihtiyaç vardır. Yapılacak olan çalışma bir karşılaştırma değil, daha çok derleme niteliğinde olacaktır. Aynı şeyi ölçen birden fazla bilimsel araştırma ele alınır. Sayısal verileri toplanır ve istatistiksel analize tabii tutulur. Elde edilen sonuçların yeniden değerlendirilmesi ve yorumlanmasıyla yeni bir çalışma hazırlanmış olur. Bu şekilde elde edilen verilerin doğruluğu görece daha yüksek olması beklenir.

Meta-Analiz için Kaç Çalışma Gerekir?

Meta analiz yapılabilmesi için en az iki bilimsel çalışma gerekir. Bununla birlikte 2 çalışmayla yapılan meta analiz sayısı oldukça azdır. Mümkün olduğu kadar çok sayıda verinin değerlendirilmesi, meta analizin amacına daha uygun bir uygulamadır.

Uzmana Ulaşın: İstatistik Danışmanlık

Meta-Analiz Nitel Mi?

Met analiz nicel bir değerlendirmedir. Araştırmalardan elde edilen sayısal verilerin istatistiki analizi söz konusudur. Bu yönüyle de meta analizin nitel bir değerlendirme olduğu ifadesi doğru olmayacaktır. Yapılan meta analiz sonucunda da sayısal, yani nicel bir sonuç elde edilir.

spss veri analizi yaptirmak istiyorum

Sistematik Derleme ve Meta-Analiz Farkı Nedir?

Meta analiz, sistematik derlemenin bir parçası olarak ifade edilebilir. Sistematik derleme, meta analize göre çok daha kapsamlı bir çalışmadır. Bilindiği gibi meta analizde yalnızca istatistiksel verilerin değerlendirilmesi söz konusudur. Öte yandan sistematik derlemede araştırmaların yöntemleri, konuya yaklaşımları, örneklem grupları gibi çeşitli değişkenler değerlendirilir.

Keşfedin: SPSS Nedir

Meta Analiz Makale Örneği

Özellikle lisans ve lisans üstü eğitimde meta analizin yeri büyüktür. Mezun adaylarını bilimsel sahaya hazırlamanın en iyi yollarından birisi meta analiz yaptırmaktan geçer. Bu sebeple de ihtisaslı hocalar meta analiz örneklerinin yapılmasını, eğitimin önemli bir parçası olarak görürler. İlk kez yapacakların nasıl bir çalışma yapması gerektiğini anlatabilmenin en iyi yolu, daha önce yapılmış örnekleri incelemektir. Bu kapsamda aşağıdaki bilimsel meta analiz örnekleri incelenebilir:

  • https://dergipark.org.tr/en/pub/tebd/issue/26108/275078
  • https://dergipark.org.tr/en/pub/yyuefd/issue/13705/360292
  • https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=596908
  • http://abakus.inonu.edu.tr/xmlui/handle/11616/11086

Keşfedin: SPSS Veri Analizi

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir