kitap bolumu yazma

Kitap Bölümü Nasıl Yazılır? Kuralları Neler?

Kitap bölümü yazımı, akademik kariyerinizde prestij elde etmek ve gerekli şartları sağlamak için gereklidir. Kitapta bölüm yazma önemli bir yayın türü olup yazım aşaması hem emek hem de bilgi gerektirmektedir. Takip edilmesi gereken aşamalar şöyle sıralanabilir:

  1. Temel başlıkların belirlenmesi
  2. Giriş kısmının yazımı
  3. Asıl metin bölümünün hazırlanması
  4. Görsel ve tabloların kullanımı
  5. Sonuç ve özetin hazırlanışı

1.Kitap Bölümünün Temel Başlıkların Belirlenmesi

Kitap bölümünün ana konusuna karar verdikten sonra alt başlıkların ve ana başlıkların belirlenmesi önemlidir. Bu belirlemeler yazar için hem işi kolaylaştırıcı hem de yol gösterici olacaktır. Hazırlanan metinde temas edilecek olan konuların ve detayların gözden kaçmaması için bu aşama oldukça önemlidir.

2.Kitap Bölümü Giriş Kısmının Yazımı

Bir kitap bölümünde giriş kısmının yazılması tez, proje ya da makaledekine benzer ancak kitap bölümü için hazırlanan girişlerde araştırmaya ait konudan söz edilmelidir. Bu aşamada konuya ilişkin genel bilgiler verilebilir. Ardından konuya göre literatür taraması yapılarak o da bu kısma eklenebilir. Daha önce yapılan araştırmalar ve bu hazırlanan kitap bölümünün daha öncekilerden farkı nedir, bunun ortaya konması bakımından literatür özeti önemlidir.

3.Asıl Metin Bölümünün Hazırlanması

Ana bölüm yazılırken daha önceden belirlenen ana ve alt başlıklara uygun bir çerçeve içinde kalınması, yazılanlar arasında konu bütünlüğü sağlanması önem taşımaktadır. Bu çerçevede yapılması gereken diğer kaynaklardan alınan bilgilerin referansları ile doğru bir şekilde yazılması gerekir. Ana bölüm, çalışmanın vermek istediği mesajın detayları ile aktarıldığı bölümdür. Paragrafların ve alt başlıkları her birinde yer verilen bilgiler, yazar tarafından yorumlanmalıdır.

4.Görsel Ve Tabloların Kullanımı

Hazırlanan kitap bölümü çalışmasında özellikle ana metin kısmında tablo ve görsel kullanımı, çalışmayı daha da zenginleştirecektir. Bu nedenle ele alınan konuya ilişkin görseller bulunması, kullanılan görsellerin yüksek çözünürlüğe sahip olması, konu ile ilgili verilerin yer aldığı tablolar kullanılması okuyucunun dikkatini kaybetmemesini sağlayacaktır.

5.Kitap Bölümü Sonuç Ve Özetin Hazırlanışı

Sonuç bölümü yazılan kitap bölümünde elde edilen verilerin değerlendirildiği ve tartışıldığı bölümdür. Ele alınan konuya göre bu kısımda bir değerlendirme ve öneriler bölümüne de yer verilmesi mümkündür.

Özet, kitap bölümünün yazımı tamamen bittikten sonra kullanılan yöntem ve saptanan bulguları da içerecek biçimde hazırlanmalıdır.

Keşfedin: Makale Formatı Nasıl Olmalı?

Akademik Kitap Bölümü Nasıl Yazılır?

Tezden kitap bölümü ya da makaleden kitap bölümü oluşturmada olduğu gibi, bir akademik çalışma referans alınmaksızın, yani daha önce hakkında yazılmamış bir konuda kitap bölüm yazılabilir. Akademik kitap bölümleri genel olarak her alanda yayımlanabilmektedir ve yayımlanan eserlerde kabul edilen bölümler genel itibarıyla belli temalara yoğunlaşmaktadır. Örneğin tıp alanında yayımlanacak olan bir kitaba kabul edilecek kitap bölümleri seçilen alana uygun olacaktır.

Akademik Kitap Bölümü Kaç Sayfa Olmalı?

Akademik kitap bölümü için bir sayfa sınırlaması yoktur. Bölümler yazarların ele aldığı konu çerçevesinde ortalama 20-25 sayfa olması idealdir. Bu sayfa sayısında kaynakça ve varsa dipnotlar da hesaba katılmalıdır.

Kitap Bölümü Kaç Sayfa Olmalı?

Kitap bölümü sayfaları kaynakça da dahil olmak üzere 15-25 aralığında olmalıdır. Ele alınan konu çerçevesinde bu sayfa sayısı azalabilir ya da artış gösterebilir. Kitap bölümü hazırlandıktan sonra belirli bir yere gönderilecek ise, o yerin kuralları dikkate alınarak sayfa sayısı belirlenmelidir.

Bir Kitap Bölümü Kaç Kelime Olmalı?

Bir kitap bölümü 5000-6000 kelime aralığında olmalıdır. Seçilen ve değinilen konu bu kelime sayısını değiştirebilir ancak aşağı yukarı sözü edilen aralıkta olması uygundur.

Doçentlikte kitap bölümü başvuru kriterleri arasında yer almaktadır. Kitap bölümlerinin asgari şartlar arasında yer almakta olup hem kitap bölümü hem de kitaplar için WoS Book Citation Index referans alınmıştır.

İlgili Hizmet: Yazım Yanlışlarını Düzeltme

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir