kaynakca nasil hazirlanir

Kaynakça Nasıl Hazırlanır? Kaynakça Örnekleri

Kaynakça hazırlama; akademik çalışmalar, ödevler veya sunumların etik anlamında kurallara uygun olabilmesi için profesyonel bir şekilde hazırlanmalıdır. Günümüzde çoğunlukla APA Kaynakça hazırlama kurallarına göre kaynakçalar hazırlanmaktadır. Şu adımları takip ederek Microsoft Word programı aracılığıyla kaynakça oluşturabilirsiniz:

 1. İlk olarak menünün üst tarafından ”Başvurular” sekmesine tıklayın.
 2. Alıntıyı belirtmek istediğiniz cümlenin sonuna tıklayın.
 3. Tıkladıktan sonra başvurular sekmesinin altında bulunan ”Alıntı ekle” alanına tıklayın.
 4. Burada kaynak oluştura tıklayın ve gerekli bilgileri girin.
 5. Son olarak tüm kaynakları çalışmanın sonuna eklemek için başvurular sekmesinde yer alan ”Alıntılar ve kaynakça” başlığında yer alan Kaynakça ibaresine tıklayın.

Hazırlama aşamasında dikkat edilmesi gerekenler şunlardır.

 • Metin içinde kullanılan ve kendisine atıf yapılan kaynakların tamamı kaynakça kısmında yer almalıdır. Kaynakça listesinin soyadı öncelikli olmak üzere alfabetik olarak hazırlanması gerekmektedir.
 • Kitaplara yapılan atıfların gösterimi sırasında yazarın soyadı, adının ilk harfi, parantez içinde yayın yılı, eser adı, basım yeri ve yayınevi bulunmalıdır.
 • Makale gösteriminde ise aynı şekilde yazarın soyadı, adının ilk harfi, parantez içinde yayın yılı kaynakçaya eklenmelidir. Daha sonra yayımlanan makalenin adı, yayımlandığı derginin adı, cilt ve sayı numarası ile sayfa aralığı kaynakçada belirtilmelidir.
 • Bir metinde birden fazla aynı yazara atıf yapılması durumunda, aynı yazarım yayınlarının yılları eskiden yeniye doğru sıralanmalıdır. Aynı soyadındaki yazarlara atıf yapılırken yine kaynakça sıralamasında yayınların yılı dikkate alınmalıdır.

Kaynak Gösterme Örnekleri

Aşağıda, kaynakçada Apa kaynakça gösterme örneklerine yer verilmektedir:

 • Kitabı kaynak gösterme: Çağdaş, M. (2021). Bilimsel Araştırma Nedir?. İstanbul: Blok Yayınları.
 • İki yazarlı kitabı kaynak gösterme: Metin, S. & Geri, K. (2018). Enerjinin Sürdürülebilirliği. Ankara: Çınar Yayınları.
 • Dergide yayımlanmış makale örneği: Çağdaş, M. (2022). Bilimsel Araştırma Nedir?. Bilimsel Araştırma Dergisi, 5(7), 54-61.
 • Çeviri kitabı kaynak gösterme: Grousset, R. (2013). Bozkır İmparatorluğu (R. Üzmen, Çev.). İstanbul: Ötüken.
 • Sempozyum bildirisi örneği: Koza, M. (2022). Yeşil Enerji. Sürdürülebilirlik Sempozyumu bildirisi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Kaynakça Örneği

Kaynakça örneği yazılan metnin özelliğine göre değişiklik göstermektedir. Kaynakçada kitaplar, kitap bölümleri, makaleler, tezler, çevrimiçi kaynaklar gibi farklı türlerin gösteriş biçimleri farklılık göstermektedir. Genel olarak akademik metinlerde APA kaynakça gösterimi kabul edilmekte ise de nadiren de olsa farklı sistemlerde kaynakça örneği de talep edilebilmektedir. Tez kaynakça örneği için:

kaynakca ornegi

 

Ödevi Kaynakça Örneği

Ödev kaynakça örneği de tıpkı tez ve diğer bilimsel yayınlarda olduğu gibi düzenli ve sıralı bir şekilde oluşturulmalıdır. Aynı soyadına sahip yazarlara ait çalışmalar art arda daha eski yılda basılmış olan daha üstte olacak biçimde eklenmelidir. Çeviri ya da editörlü kitaplar da APA kurallarına uygun olacak biçimde kaynakça kısmına eklenmelidir. Aşağıda bir ödeve ait kaynakçayı görebilirsiniz:

odev kaynakca

İnternet Sitesi Kaynak Olarak Nasıl Yazılır?

İnternet sitesini kaynak gösterme APA sisteminde şu şekildedir:

Koçak, R. (2018, Şubat 5). İnsanlığın tarihi. www.insanliktarihi.com/blogyazilari54845498   adresinden erişildi.

Bir Kitap Kaynakçada Nasıl Belirtilir?

Bir kitap kaynakçada şöyle belirtilir: Yazarın soyadı, Adının ilk harfi. (yayın yılı). Eserin adı. Şehir: yayınevi. Örneğin;

Nevin, A. (2023). Sonsuzluk Düşü. İstanbul: BST Kitap.

Kaynakça Yazımında Bulunması Gerekenler

Kaynakça gösterimi bilimsel çalışmalarda önemlidir çünkü aynı konuda yazılan diğer yayınlar için de bir referanstır. Kurumlar özellikle APA tarzında kaynakça düzenlemesi talep ederken APA stilinin de farklı versiyonları olduğu unutulmamalıdır.

 • Kaynakça yazılırken kullanılan kaynağa ait bilgilere eksiksiz olarak mutlaka yer verilmelidir.
 • Kaynaklar APA sisteminde ilk yazarım soyadına göre alfabetik şekilde hazırlanmalıdır. Alfabetik şekilde yapılan sıralama aynı harfle başlayan künyeler için de kendi içinde sıralı olarak düzenlenmelidir.
 • Bir yazarın birden çok yayını olması halinde geçmişten yakın tarihe doğru bir sıralama yapılmalıdır.
 • Birden fazla yazarlı kaynaklarda yine ilk yazarın soyadına göre alfabetik düzenleme yapılmalıdır.
 • Bir çalışmada dernek, kurum ya da kuruluş olması durumunda ve bir yazar olmadığında kurum vb. ismi yazar adı soyadı yazılan kısma yani en başa yazılmalı, ardından tarih ve diğer bilgilere yer verilmelidir. Kurumun ismi kısaltma olarak değil açık yazılmalıdır.

Örneğin;

Mili Eğitim Bakanlığı (2012). Değerler Eğitimi. Ankara: MEB Yayınevi.

 • Editörlü kitaplarda yazar aynı zamanda editör ise yazarın adından sonra bu bilgi belirtilmelidir. Örneğin;

Niyaz, M. (2017). Edebiyat Kuramlarına Felsefik Bir Bakış (Yılmaz, F., Ed.). Edebiyat Kuramları. Ankara: Pessoa yayınları.

 • Eğer yazar editör değilse yazarın soyadı, adı ve kitapta yer alan bölümünden sonra editör adına parantez içinde yer verilmelidir. Örneğin;

Yılmaz F. (Ed.). (2018). Kuramsal Bir Değerlendirme. Bursa: Adam Yayınları.

 • Kaynakçada rutin olarak hazırlanmayan bilgilerin kullanılması durumunda, örneğin bir derginin özel sayısı ya da bir ek bilgi, bunların köşeli parantez içinde verilmesi gerekir.
 • Word kaynakça hazırlama konusunda oldukça yeterli ve kolaylaştırıcı bir uygulamadır. Direkt manuel olarak kaynakça girişi yapılabildiği gibi, Word üzerinden otomatik kaynakça oluşturma seçeneği de kullanılabilir.

Tezde Kaynakça Nasıl Hazırlanır?

Tezde kaynakça, APA formatında hazırlanmalıdır. Bu format enstitü tarafından belirlenmekte olup APA 6 ya da 7 olarak belirlenmiş olabilir. Her iki format da benzerliklere sahiptir ancak aralarında bazı noktalama farklılıkları bulunmalıdır. Bu nedenle kaynakça APA resmi sitesi dikkate alınarak hazırlanmalıdır.

Yayınlanma Oranınızı Arttırın: Makale Düzenleme Hizmeti

Ödevde Kaynakça Nasıl Hazırlanır?

Ödevde kaynakça hazırlama da tıpkı makale ve tezlerde olduğu gibi APA formatına göre olmalıdır. Aksi belirtilmedikçe kaynakça hazırlamada APA stili kabul edilmektedir. kaynaklarda türe göre belirlenmiş düzenlemeler tezlerde ve makalelerde hazırlandığı biçimde hazırlanmalıdır.

Kitabı kaynak gösterme durumunda yazarın soyadı, adının ilk harfi, yayın yılı, eser ismi ve basım bilgileri sırası ile kullanılmalıdır. Örneğin;

Yetiş, C. (1992). Tarihsel Sürecin Arka Planı. Ankara: Yurt Yayınları.

Makalelerin yazımında ise cilt, sayı ve sayfa aralığı mutlaka belirtilmelidir. Örneğin;

Kermen, M. (2008). Kültürü etkileyen unsurlar. Milli Destan Dergisi, 15(9), 55-69.

Keşfedin: Wikipedia Kaynakçada Nasıl Gösterilir?

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir