Akademik çalışmalarda intihal yapmak doğru olmayan ve hazırlanan çalışmaya olumsuz etki eden bir durumdur. İntihalin ne olduğunu bilen ve intihali önlemek isteyen kişiler, akademik çalışmalarda intihal olmaması için birçok yola başvurmaktadır. İnternetin kullanımı ile birlikte intihalsiz bir çalışma hazırlamak eskiye nazaran daha kolaydır. İntihal programları yardımıyla çalışmalar intihalden kaçınarak hazırlanabilmektedir. İntihal programları sayesinde öğrenilen benzerlik oranına yönelik düşürme çalışması yapılabilmektedir.  Bu programlardan en çok bilineni ve yaygın kullanılanı turnitin intihal programıdır.

Turnitin için kabul edilebilir bir benzerlik oranı var mıdır veya kabul edilen benzerlik oranı nedir? Tez benzerlik oranı kaç olmalı?

İster ödev hazırlayan bir öğrenci ister bilimsel çalışma yapan bir araştırmacı olun, benzerlik oranı akademik dünyada önemlidir. Çünkü yapılan çalışmanın orijinal olup olmadığına çoğu zaman benzerlik oranına, intihal raporuna bakılarak karar verilmektedir. Durum böyle iken bu kadar önemsenen benzerlik oranının ne olduğunun netleştirilmesi faydalı olacaktır.

İntihal raporu nedir ?

Hazırlanan ödev, tez ve makale gibi bilimsel çalışmalar için benzerlik oranı hesaplanmaktadır. Çalışmaların Turnitin gibi özel programlar sayesinde intihal oranı öğrenilmektedir. Bu rapor, intihal raporu veya benzerlik raporu olarak adlandırılmaktadır. Turnitin gibi özel programlar sayesinde ödev, tez ve makale gibi çalışmalar için alınan raporda, intihal yapılıp yapılmadığı veya intihal olarak değerlendirilebilecek hataların olup olmadığı anlaşılmaktadır. Üniversiteden alınan hesap ile bu tarz programlara erişim sağlamak mümkündür. Fakat bu hesap öğrencilere tanımlanmamaktadır. Çoğu zaman danışman hocalar raporu alıp öğrencilere teslim etmektedir. Dolayısıyla öğrenciler çalışmalarının intihal oranını öğrenmek için üniversite dışındaki kurumlardan hizmet almaktadır

İntihal oranı nasıl düşürülür?

Akademik çalışmanıza ilişkin aldığınız intihal raporunda benzerlik oranı yüksek ise bunun mutlaka düşürülmesi istenir. İlk olarak tezinizde kullandığınız alıntıları ve eserleri tırnak içerisinde belirtmeniz gerekir. Aksi takdirde bunlar, intihal olarak görülebilir. Kurumun istediği benzerlik oranı hakkında bilgi sahibi olursanız avantaj sağlayabilirsiniz.

Anlamı değiştirilen metinler şekil olarak intihal görülmese de anlam bozukluklarına yol açabilmektedir. Sadece benzerlik oranı değişsin diye orijinal metindeki anlamın değiştirilmesi kaçınılması gereken bir durumdur. Sonuç olarak çalışmanızın intihal olmaması için kopyala-yapıştır yapmamanız gerektiği gibi farklı anlamlara gelecek değişiklikler de yapılmaması gerekmektedir.

Kabul edilen benzerlik oranı nedir?

Tez benzerlik oranı hesaplama konusunda öncelikle şu vurgulanmalıdır; kabul edilebilir benzerlik oranı kurumun ve danışmanın ayrıcalığıdır. Çoğu üniversitede benzerlik oranı ile ilgili net bir bilgi verilmemesine rağmen enstitüden alınan turnitin benzerlik raporunda çıkan benzerlik oranının düşürülmesi istenir. Bazen çıkan benzerlik oranı yüksek olmasına rağmen düşürülmesi istenmezken bazen de düşük benzerlik oranına sahip tezlerde düzeltme yapılması istenmektedir. Bunun en önemli sebebi, benzer çıkan kısımların hiç kaynak gösterilmeden verilmesi veya doğru olarak kaynak gösterilmemiş olmasıdır. Turnitin, eşleşen bilgileri benzer olarak gösterdiği için uygun şekilde kaynak gösterilmişse çok sorun olmayacaktır. Çalışma, intihal olarak değerlendirilmezse yüksek çıkan benzerlik oranı kabul edilebilir.  Bu konuda inisiyatif danışmandadır.

Kabul edilebilir benzerlik oranının akademik çıktı seviyesine bağlı olduğu düşünülmektedir. Doktora tezlerinde, bu seviyedeki araştırmacıların daha üretken olması ve literatüre yeni bir şeyler katması beklendiği için benzerlik oranının %10’dan az olması istenir. Yüksek lisans tezlerinde, öncelikle araştırma yapılmasının öğrenilmesi beklendiğinden %20’ye kadar benzerlik oranına müsaade edilmektedir. Ödevlerde ise tamamen ödevi veren danışmanın inisiyatifi söz konusudur. Danışman, benzerlik oranını bir kriter olarak belirleyip %100 benzerlik oranına sahip ödevi kabul edebilir fakat “benzerlik oranı” kriteri için belirlediği puanı vermeyebilir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir