Dünya üzerinde çok sayıda dil bulunur. Bu diller arası metinlerin bir dilden diğerine tercüme edilmesi işlemi giderek daha fazla ilgi görmektedir. Metin çevirisi sadece bir dilden başka bir dile sözlük kullanılarak yapılmaz. Aynı zamanda çevredeki etkenlerin zaman içinde o dilde yaşanan gelişmeleri de göz önüne alması gereklidir. Akademik çeviri hizmetleri bu maddeye bağlı kalarak İngilizce, Osmanlıca ve Arapça dillerinde her düzeydeki metinlerin çevirisini yapabilir.

Diller arasında metinlerin çevirisinin yapılması basit bir işlem değildir bu nedenle de herkes tarafından yapılabilecek bir işlem değildir. Çevirisi yapılacak olan metnin konusunda uzman olan kişilerce yapılması gerekir. Örneğin teknik ifadelerin fazlaca bulunduğu akademik bir hukuk metni ancak hukuki terimler konusunda bilgi sahibi olan biri tarafından çevrilebilir. Aksine bu konuda uzman olmayan biri çoğu terimi bildiği kavramlarla eşitlemeye çalışarak çevirir. Sonuç olarak bu da birçok konuda yanlış anlama ve anlaşılma gibi durumlara neden olabilir.

Yazılı metinlerin çevirisi denildiğinde çoğu kimsenin aklına çeviri yapılacak olan dili iyi derecede bilen birinin bir metni bir dilden diğerine aktarması olarak anlar. Ama bilinmesi gereken konu bir dili iyi derecede bilmenin çeviri işlemi için yeterli olmayacağıdır.

Çeviri ve Tercüme Arasındaki Farklar

  • Çeviri işlemi yazılı olan bir metin kullanılarak yapılır. Ama tercüme işlemi anında ve sözlü olarak yapılır
  • Çeviri yapılırken farklı kaynaklardan yararlanılabilir, örneğin görsel kaynaklardan destek alınarak işlem yapılabilir ama tercüman sözlü olarak işlem yapacağı için süre olarak sınırlı bir vakit içinde işlem yapmalıdır. Bu nedenle tercüman her iki dili de çok iyi bilmelidir
  • Metin çevirisi yapmak sadece metni başka bir dile çevirmekle bitmez, uygun terimlerin kullanılmasını da gerektirir. Çünkü çeviride tutarlılık buna bağlıdır.

TALEP FORMU