Tez düzenleme programı bir teze şekil veren yapıyı içerir. Tezde var olan bir eksiklik bu programlar yardımı ile düzeltilir. Tez düzenleme programı ile birçok problemi kısa bir sürede gidermeniz mümkün. Tezinizde var olan yazım şekli, sayfa sıralaması, aralıklar vs. gibi sorunlar bu yolla düzenleme işleminden geçebilir. Tez düzenleme işlemi özellikle tezin son döneminde önem taşıyan bir konudur. Tez süresi bitmeye yakın olanlar için bu süreci en iyi şekilde tamamlama adına tez programından yararlanabilirsiniz. Bu programlar bir nevi tez kılavuzu görevini de görür. Bu sayede gözden kaçmış olan bir sorunu giderebilirsiniz.

Tez düzenleme programı özellikle lisans ve yüksek lisans öğrencileri için önem taşıyan bir konudur. Bu süreci yaşayan öğrencilere kimi zaman kendi başlarına tezlerini taramak yerine bu programlardan yardım almaktadırlar. Çünkü kendi başınıza yaptığınız inceleme ile fazla zaman kaybedebilirsiniz. Bu süreçte zaman faktörü önemli olduğu için tez programları daha avantajlı olmaktadır. Kimi zaman kendiniz inceleseniz bile gözden kaçan şeyler olabilir. Ancak tezi düzenlemek için kullanılan programlar ile en küçük hata bile ortaya çıkarılıp giderilebilir. Devamını Oku

Tez Düzenleme Nasıl Yapılır

Öncelikle belirtmek isteriz ki otomatik tez düzenleme yapabilen herhangi bir program ya da uygulama yoktur. Bu nedenle tez düzenleme programı olarak kullanılabilecek yazılımlar düzenlemeyi otomatik yapamaz. Tez düzenleme; hali hazırda yazılmış -bitirilmiş- bir tezin, tez yazım kuralları çerçevesinde yeniden kontrolden geçirilmesi, hataların giderilmesi ve düzenlenmesi işini ifade eder. Tez formatlama olarak da adlandırılan bu işlem yapılırken aşağıda sıralanan temel konular ele alınır;

  • Yazı ve konu başlıkları
  • Genel sayfa düzenlemeleri
  • İçerik alt yapılarının kontrolü ve uygun şekilde sıralanması
  • Yazı karakteri sisteminin seçilmesi ve uygun punto büyüklüklerinin sağlanması

Devamını Oku

Tez hazırlama belirli kurallar çerçevesinde yapılması gereken süreçleri kapsamaktadır. Akademik çalışmaların hepsinde olduğu gibi tez yazımı da önemli aşamalardan oluşmaktadır. Tez yazımında en önemli aşamalardan birisi de tez düzenlemedir. Tez yazımının başında çok gündeme gelmese de “tez düzenleme sanıldığı kadar basit mi?” sorusu  tez yazımı bittikten sonra gündeme gelmektedir. Tez düzenlemede genelde içerikten değil bilimsel düzenlemeden bahsedilir. Word ortamında düzenlenmiş olan içeriklerin belirli kurallar çerçevesinde biçimsel olarak düzenlemek, tez düzenleme olarak görülmektedir.

Tez Düzenleme Zor Mu?

Tez formatlama olarak da isimlendirilen tez düzenleme işlemi, word üzerindeki düzenlemeleri kapsar. Tez düzenlemeye ilişkin soruların cevabı da aslında word ortamı ile doğrudan ilişkilidir. Bu ortama hakim olmayan biri için tez düzenleme son derece can sıkıcı bir hal alabilir. Tez düzenlemesi için bu konuda ileri derecede bilgi sahibi olmak gerekir. Aksi halde işler içinden çıkılmaz bir hale gelebilir. Devamını Oku

Tez düzenleme nedir?

Tez düzenleme, yapılan araştırmanın yazım aşamasında enstitünün belirlediği kılavuza, şablona uygun hale getirilmesi demektir. Enstitüler; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden yaptıkları bilimsel araştırmaları tez yazım kılavuzuna göre yazmalarını ister.

Öğrencileri içerikten sonra en çok uğraştıran tez düzenlemesi ve redaksiyondur. Danışmanların da en önem verdikleri konu tezin düzenidir. Bu nedenle tez düzenlemesi ve redaksiyon içerik kadar önemlidir. Devamını Oku

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu

Devamını Oku