Günümüzde herhangi bir alanda herhangi bir konuda birbirinden bağımsız olarak yapılmış ve farklı sonuçlara ulaşmış sayısız çalışmaya rastlamak mümkündür. Tüm bu kaynakları incelemek, bulgularını gözden geçirmek, sonuçlarını ve önerilerini dikkate almak çok zorlaşıyor. Bu nedenle bu bilgileri tek çatı altında düzenlemek, yeniden analiz sürecinden geçmek ve yeni yorum ve kararlara ulaşmak gerekir. Bu gereksinimleri karşılamak için araştırma bulgularını tek bir araştırma çerçevesi altında özetleme yöntemi  “Meta-analiz” olarak adlandırılmıştır. Çalışma sonuçlarını birleştirmenin nicel yöntemleri ilk olarak 1930’ların başında tanımlanmış, 1970’lerde ilgi artmış ve özellikle sağlık alanındaki ilk uygulamalar görülmüştür.

Bir alandaki çalışma sayısı arttıkça, araştırmanın gerçekleştirilmesinde kullanılan yöntemler, içindeki çeşitlilik kadar çeşitlilik de göstermektedir. Meta-analiz, literatür inceleme yöntemlerine yeni bir bakış açısı getirir; Bütünleştirici sistematik ve objektif bir yaklaşımla bir konuda farklı araştırma sonuçlarının sentezlenmesini sağlar.

Devamını Oku

SPSS programı, analiz yapabilen bir çeşit yazılımdır. Bu program ile yorumlanan veri kaynaklarından biri anketlerdir. Anketler sistematik bir şekilde verilerin toplanabilmesini sağlayan bir araç olduğu için, burada Spss tablo yorumlama örnekleri ile işlemlerin nasıl yapıldığı konusunda bilgiler vermeye çalışacağız. Spss yazılımı oldukça karmaşık olduğundan çoğu kişi bu yazılımı tam olarak hakim olup öğrenebilmek amacıyla yıllarını bu işe harcamaktadır. SPSS yazılımı kullanılarak istatistiksel analiz ve istatistiksel yorumlama işlemi yapılabilmektedir. Devamını Oku

Araştırma önerisinin ne olduğu ve önemi hakkında daha önce bilgi vermiştik. Bir araştırmaya başlamadan önce araştırma önerisi, tez önerisi hazırlanmaktadır. Bu öneri araştırmacı için hem plan görevi görmekte hem de araştırmanın yapılması konusunda karşıdaki insanları ikna etmektedir.

Tez önerisi için katı ve zorunlu kurallar yoktur. Fakat genel kabul görmüş şeyler de bulunmaktadır. Genel olarak bir tez önerisi; amaç, hedef, önem, önceki araştırmaların incelenmesi, araştırma için izlenecek yöntem ve  beklenen sonuçlardan oluşmaktadır. Tez önerisi, içerik olarak araştırma sonucunda ortaya çıkacak her şeyin bir özetini içermelidir. Bu anlamda tez önerisini araştırmanın prototipi, maketi gibi görmek mümkün.

Tez önerisinin kapsamı oluşturulurken aşağıdaki üç sorudan faydalanabilir.

  1. Araştırma ile ne planlanmaktadır?
  2. Araştırma neden yapılmaktadır?
  3. Araştırmanın amacına nasıl ulaşılacaktır?

Devamını Oku

Bilindiği üzere, akademik bir çalışma yapmadan önce bir araştırma önerisi hazırlanmaktadır. Bu akademik çalışma tez olduğunda ismi tez önerisi olmaktadır. Aslında araştırma önerisi denilince akla tez önerisi gelmektedir. Bazı kurumlardan araştırma izni almak için araştırma önerisi sunmak gerekse de tez önerisi denilince daha çok tez yazımına başlamadan önce verilen öneri akla gelmektedir. Bunun için araştırma önerisi ile tez önerisi birbirine eş olarak görülebilir.

Lisansüstü eğitimi alıyorsunuz (yüksek lisans, doktora) ve dersler bitti. Tam derin bir oh çekeceksiniz ki, tez yazmanın zorluğu ile karşılaşıyorsunuz. Tam rahatladım derken, şu dersler bitseydi rahatlarım dediğiniz zamanda, gözünüzde daha önce çok büyütmediğiniz ama muhatap olunca kaçacak yer aradığınız tez sürecine giriyorsunuz. İşte bu sürece resmiyet kazandırmak için yapmanız gereken ilk şey, tez önerisini sunmaktır. Devamını Oku