Biyoistatistik Nedir? Yöntemleri ve Kullanım Alanları

Biyoistatistik, sağlık bilimlerine hizmet eden bir istatistik türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Tıp, biyoloji, epidemiyoloji gibi sağlık bilimleri alanlarında yaygın olmakta ve aktif olarak kullanılmaktadır. Biyoistatistik dalını, hizmet ettiği bilim dallarına göre bir mukayeseye tabi tuttuğumuzda biyoistatistiğin canlı organizmalar ile çalıştığını açıkça görebilmekteyiz. Biyoistatistik, sağlık araştırmalarının temel bir bileşeni olmaktadır.  Bu alandaki çalışmalar, hastalıkların önlenmesi ve tedavisine yönelik yeni ve daha etkili yöntemlerin geliştirilmesine yardımcı olmaktadır.

Biyoistatistik dalını kullanan meslek sahibi insanlar ise biyoistatistikçiler, istatistiksel yöntemler ve modeller kullanarak sağlık araştırmalarının tasarlanmasına, yürütülmesine ve sonuçlarının yorumlanması üzerine çalışma yapmaktadırlar. Biyoistatistikçilerin, sorumluluklarına bakarak biyoistatistik dalının ne olduğu hakkında daha fazla bilgi sahibi olunabilmektedir.

Biyoistatikçiler, araştırmadaki soruları veya sorunları istatistiksel terimlere dönüştürmektedirler. Bu araştırmaya uygun verileri bulmak adına uygun veri toplama yöntemlerini seçmektedirler. Ayrıca verileri analiz etmek ve yorumlamak biyoistatikçilerin en önemli sorumlulukları olmaktadır.

biyoistatistik analizi

Biyoistatistik Ne İşe Yarar?

 • Büyük veri setlerini analiz ederek hastalıklar ve tedavileri gibi durumları daha anlamlı anlamamıza yardımcı olmaktadır.
 • Salgınlar ve hastalıkların nedeni incelediği için epidemiyoloji çalışmalarına doğrudan etki etmektedir.
 • Genetik verilerin analizinde kullanıldığından ötürü genetik temelli tedavi stratejilerini geliştirmekte önemli rol oynamaktadır.
 • İlaçların etkinliğini, yan etkilerini değerlendirmekte kullanılır. Bu nedenle ilaç geliştirme ve sanayisinde önemli bir yere sahip olmaktadır.
 • Bilimsel araştırmaların sonuçlarını analiz etmekte kullanılmaktadır. Bu araştırmaları daha anlaşılır biçime getirmektedir. Bu sayede bilgi birikimini artırmaktadır.

Biyoistatistik Analizi Nedir?

Biyoistatistik analizi, sağlık bilimlerinde elde edilen veriler hakkında analiz yaparak istatistiksel yöntemlerin kullanılmasıdır. Bu analiz yönteminde ise temel birkaç adım karşımıza çıkmaktadır.
Öncelikle analizin amacı ile başlanmalıdır. Sonrasında bu amaç doğrultusunda veriler toplanmalı veya derlenmelidir.  Sonrasında istatistiksel yöntemlerle veriler analiz edilmeli ve sonuçları yorumlanmalıdır.

Biyoistatistik Analiz Yöntemleri Nelerdir?

 • Frekans ve Tanımlayıcı Yöntemler
 • Parametrik ve Nonparametrik Yöntemler
 • Korelasyon Analizleri
 • Basit ve Çoklu Regresyon Analizi
 • Power Analizi
 • Varyans Analizi

Biyoistatistik Analizi Nasıl Yapılır?

 1. İlk olarak araştırmamız için veri toplamamız gerekmektedir. Bu verileri laboratuvar sonuçları, hasta anketleri veya dosyaları olabilmektedir.
 2. Bu verileri temizlemek, ayıklamak gerekmektedir. Doğru ve anlamlı sonuca ulaşabilmek için aykırı verileri belirlenmeli, eksik olan veriler ele alınmalı ve tutarlı formatta düzenlenmesi gerekmektedir.
  Ortalama, medyan, standart sapma gibi temel istatistikler kullanılarak verilerin merkezi eğilimi ve dağılım özellikleri gibi hususların kontrol edilmesi gerekmektedir.
 3. Araştırmamızın konusuna, sorusuna ve veri tipine bağlı olarak uygun olan istatistiksel testler seçilmelidir.
 4. Biyoistatistik analizi hipotez testlerini içerisinde bulundurmaktadır. Örneğin, bir tedavi yönteminin etki oranını değerlendirmek istediğimizde hipotezlerimi kurar ve teste tabii tutmaktayız.
 5. Hipotez testleri yanı sıra güven aralıkları ile tahmin ettiğimiz parametrelerimizi belirlememizde bu analizde önemli olmaktadır.

İlginizi Çekebilir: SPSS Korelasyon Analizi

Biyoistatistik Regresyon Analizi Nedir

Regresyon Analizleri, bir veya birden çok bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisini anlamak amacıyla uygulanan bir istatistiksel yöntemdir.
Bu analiz biyoistatistikte ise biyoloji, genetik gibi alanlarda örnek olarak bir hastalığa etki eden faktörlerin etki oranlarını incelemek için kullanılmaktadır.

Biyoistatistik Varyans Analizi Nedir?

Biyoistatistik varyans analizi, farklı grupların ortalamaları arasındaki istatistiksel olarak anlamlılığı değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu farklı gruplar arasındaki farklılıkların anlamlılığını sorgulamak için hipotez testlerine başvurmaktadır.
Bu analiz, gruplar arasında olan varyansın grup içindeki varyanstan kaynaklı olup olmadığını değerlendirmektedir.

Keşfedin: SPSS Mod ve Medyan

İstatistik ve Biyoistatistik Arasında Fark Var Mı?

Bu iki kavram, kesinlikle aynı olmamaktadır. Aralarında farklılıklar bulunmaktadır.
İstatistik bir veri toplama, analiz etme ve yorumlama bilimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak biyoistatistik, istatistik biliminden farklı olarak bir bilim dalı değildir.
Biyoistatistik kavramı, tıp, biyoloji benzeri sağlık bilimlerinde toplanan veri setlerini analiz etmek ve yorumlamak görevini üstlenmektedir.

Örneğin, bir istatistikçinin sağlık bilimleri hakkında eğitim görmesine gerek yok iken biyoistatistikçiler sağlık bilimlerinin de eğitimini almak durumunda olmaktadırlar. Biyoistatistik kavramı, bu sebeplerden ötürü ayrı bir bilim dalı olarak değil, istatistik biliminin bir alt dalı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Keşfedin: SPSS Nasıl İndirilir?

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir