Benzerlik oranı nedir ?

Yapılan çalışma sisteme yüklenerek sistemdeki araştırmalarla karşılaştırılır ve bir rapor çıkarılır. Çıkarılan bu raporda benzerlik oranı sunulmaktadır. Dolayısıyla bu oran çalışmanın intihal olup olmadığını tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır.

Benzerlik oranı nasıl düşürülür ?

Turnitin raporu alınır.Sonrasında benzer kelimelerde düzeltmeler için alternatifler aranır. Tespit edilen metindeki düzeltmeler metni çok bozmaması gerekir. İntihal raporunu aldıktan sonra çıkarılan sonuca göre son düzeltmeler yapılır.

İntihal nedir ?

Üniversite öğrencilerinin araştırmalarında verdikleri alıntıları kaynak göstermeden paylaştığı taktirde intihal suçu işlemektedir.İntihal suçu akademik suç anlamına gelmektedir

İntihal nasıl tespit edilir ?

İntihal’in tespit edilmesi özel programlar sayesinde yapılmaktadır.Çıkarılan bu rapora göre çalışmanın intihal veya benzerlik olduğu anlaşılmaktadır.Bu raporu Turnitin gibi özel programlar sayesinde çıkarmaktayız

İntihal nasıl önlenir ?

Yaptığınız çalışmanın intihal olmaması için öncelikle intihalin ne demek olduğunu öğrenmekte  fayda vardır.Dolayısıyla yapacağınız çalışmalarda verdiğiniz alıntıların kaynaklarını düzelteceğiniz kelimelerin metinin biçimini ve akışını bozmamasına dikkat etmelisiniz.Son olarak intihal raporu çıkarttığınızda benzerlik oranı kabul edilebilir bir ödeve tekabül etmektedir.