apa kaynak gosterme

APA Stili İle Kaynak Gösterme Nasıl Yapılır?

APA stili, birçok alanda kullanılan bir kaynakça stilidir. Bu stilin kullanılması esnasında yazar ve yazarların soyadları yayının yapıldığı yıl ve kullanılan sayfa numarası ile metne eklenmeli, ardından kaynakça kısmında da stilin özelliklerine uygun biçimde kullanılan kaynağa yer verilmelidir.

Kaynakçanın APA stilinde otomatik şekilde oluşturulması için şu adımlar takip edilmelidir:

1.Wordde yer alan “başvurular sekmesine tıklanarak “yeni kaynak ekle” seçeneğine tıklanır.

2.Yeni Kaynak Ekle kısmında açılan yeni pencerede gerekli bilgiler doldurulur. Yayın türü, yazar adı, eser adı, basım yeri ve yayınevi bilgileri doldurulur ve gerekli ise “tüm kaynakça alanlarını göster” kısmı tıklanarak daha kapsamlı şekilde (örneğin dergi cilt no, sayı no gibi bilgiler) girilebilir.

 

3.Eklenen kaynak “alıntı ekle” kısmı tıklandığında metinde şu şekilde görünecektir:

(Beliz, 2005).

4.Eklenen kaynak “kaynakça ekle” kısmı tıklandığında şu şekilde görünecektir:

(Beliz, 2005).

KAYNAKÇA

Beliz, M. (2005). Öğretim Yöntemleri. Bolu: Yenice.

apa kaynakcada gosterme

APA Stili Kaynakça Nasıl Hazırlanır?

APA stili ile kaynakça yazımı şu şekildedir:

 1. Yazarın soyadı ve adının ilk harfi yazılıp nokta konur. Yazar sayısı birden fazla ise isimler sıralanır ve son yazarın soyadından hemen önce “ve” bağlacı eklenir:

Yordam, M., Yosu, K. ve Meral, B.

 1. Yazar(ların) soyisim ve isimlerinden sonra kaynağın basım yılı parantez içinde eklenmelidir:

Yordam, M., Yosu, K. ve Meral, B. (2016).

 1. Basım yılından hemen sonra italik yazı stili ile eserin ismi yazılıp nokta konur.

Yordam, M., Yosu, K. ve Meral, B. (2016). Eğitim Bilimlerinde Öğretim Teknikleri.

 1. Yayın bir süreli yayın ise metin ismi italik yazılmaz.

Yordam, M., Yosu, K. ve Meral, B. (2016). Eğitim Bilimlerinde Öğretim Teknikleri.

 1. Kaynağın kitap olması durumunda kitabın basım yeri: yayınevi bilgisi eklenir.

Yordam, M., Yosu, K. ve Meral, B. (2016). Eğitim Bilimlerinde Öğretim Teknikleri. İstanbul: Pal Yayınları.

 1. Kaynak süreli bir yayın ise yayın adından sonra italik olarak dergi adı, cilt ve sayı numaraları ile sayfa aralığı eklenir.

Yordam, M., Yosu, K. ve Meral, B. (2016). Eğitim Bilimlerinde Öğretim Teknikleri. Turkish Studies, 18(3): 24-38.

APA Formatı Nedir?

APA Formatı, kaynakların akademik bir biçimde yazılması ve gösterilmesi için kullanılan stillerden biridir. Bu format tezlerde, akademik yayınlarda sıklıkla kullanılmaktadır. APA’nın kendine özel bazı özellikleri bulunmaktadır ve bu özelliklerin tamamına www.akademikservis.com adresinden ulaşılabilir.

APA Kaynak Gösterme Ne Demek?

APA kaynak gösterme, kendine has özelliklere sahip olan APA stiline uygun biçimde, metin içi alıntıların ve kaynakçada verilen eserlerin düzenlenmesi demektir. Word apa kaynak gösterme için özel bir programa sahip değildir, APA stili düzenlemeleri genellikle manuel olarak yapılmaktadır fakat otomatik olarak oluşturulması da mümkündür.

Keşfedin: Kitap Kaynakçada Nasıl Gösterilir?

Tek Yazar APA Kaynak Gösterme

Tek yazarlı kaynakların APA ile gösterimi şu şekildedir:

 • Kitap: Yazarın soyadı, adının ilk harfi. (yıl). Kitap adı. Basım yeri: Yayınevi. Örneğin;

Kırmızı, M. (2015). Bulut Avcısı. Ankara: Kırmızı Kedi Yayınları.

Kumru, N. (2019). Öğrenmenin Metafiziği. İstanbul: Timas Yayınları.

 • Dergi: Yazarın soyadı, adının ilk harfi. (yıl). Makale adı. Dergi adı, Cilt(sayı), sayfa aralığı. Örneğin;

Umutlu, B. (2020). Selçukluların Bilinmeyenleri. Turnalı Dergisi, 18(3), 24-28.

Batık, K. (2017). Kemalizmden geriye kalanlar. TTK Dergisi, 12(3), 8-27.

İki Yazar APA Kaynak Gösterme

İki yazarlı yayınların APA ile gösterimi şu şekildedir:

 • Kitap: İlk yazarın soyadı, adının ilk harfi. ve İkinci yazarın soyadı, adının ilk harfi. (yıl).  Kitap adı. Basım yeri: Yayınevi. Örneğin;

Eğilmez, M. ve Sayar, K. (2018). Ekonometrinin Tarihsel Süreci. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Mutlu, H. ve Sürer, B. (2015). Milletlerin Tarihsel Süreçte geçirdiği Dönüşümlere Genel Bir Bakış. Bursa: Yalat Kitabevi.

 • Dergi: İlk yazarın soyadı, adının ilk harfi. ve İkinci yazarın soyadı, adının ilk harfi. (yıl).  Makale adı. Dergi adı, Cilt(sayı), sayfa aralığı. Örneğin;

Bağcı, N. ve Umut, G. (2022). Psikiyatrik Travmatik Unsurlar ve Sebeplerine Yönelik Bir Analiz. Psikiyatri Dergisi, 2(1), 45-53.

Kovan, M. ve Kozan, R. (2021). Kamusal Alanı Anlamak. Sosyolojik Araştırmalar Dergisi, 5, 18-27.

Üç İle Beş Yazar APA Kaynak Gösterme

Üç ile beş yazar arası APA kaynak gösterme şu şekilde yapılmaktadır:

 • Kitap: İlk yazarın soyadı, adının ilk harfi., İkinci yazarın soyadı, adının ilk harfi., üçüncü yazarın soyadı, adının ilk harfi. ve son yazarın soyadı, adının ilk harfi. (yıl).  Kitap adı. Basım yeri: Yayınevi. Örneğin;

Kernis, M. H., Cornell, D. P., Berry, A., Harlow, T. ve Bach, J. S. (1993). There’s more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. NY: Restart.

 • Dergi: İlk yazarın soyadı, adının ilk harfi., İkinci yazarın soyadı, adının ilk harfi., üçüncü yazarın soyadı, adının ilk harfi. ve son yazarın soyadı, adının ilk harfi. (yıl).  Makale adı. Dergi adı, Cilt(sayı), sayfa aralığı. Örneğin;

Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., Harlow, T. ve Bach, J. S. (1993). There’s more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal of Psychology, 18, 90-104.

İnternet Sitesi APA Kaynak Gösterme

İnternet sitesi ve online kaynakların APA stili ile word kaynak gösterme şu şekildedir:

 • Online süreli yayınlarda yer alan makaleler için örneğin;

Bernstein, M. (2002). 10 tips on writing the living Web. A List Apart: For People Who Make Websites, 149. 15 Ocak 2018 tarihinde http://www.alistapart.com/articles/writeliving adresinden erişildi.

 • Online kitap için örneğin;

Davis, J. (t.y.). Familiar birdsongs of the Northwest. 15 Ocak 2012 tarihinde http://www.powells.com/cgi-bin/biblio?inkey=1-9780931686108-0 adresinden erişildi.

 • Standart olmayan bir web kaynağı için örneğin;

Angeli, E., Wagner, J., Lawrick, M., Soderland, L. ve Brizee, A. (2010, Mayıs 5). General format. 15 Ocak 2012 tarihinde http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/ adresinden erişildi.

İlgili İçerik: Wikipedia Kaynak Gösterme

Dipnot APA Kaynak Gösterme

Dipnot APA sisteminde metnin akışı içinde verilmektedir. Çok yaygın olmasa da bazı durumlarda Apa ile alıntı yapılırken dipnot kullanılması da mümkündür. Bu gibi bir durumda dipnot içinde yer alan referanslar metinde geçen yazarın soyadı ve basım yılı ile başlamaktadır. Örneğin;

Aybek (2018) bu konuda oldukça detaylı bilgi vermektedir. Buna göre sanat alanında resmin ve görselliğin oluşumu, bireyin toplumdaki gözlem süreci ile yani onun bebeklik döneminden itibaren başlamaktadır.

Dergi APA Kaynak Gösterme

Dergi APA kaynak gösterme biçiminde makale adı, dergi adı, cilt ve sayı numaraları ile sayfa aralıklarına muhakkak yer verilmelidir. Genel düzen şu şekilde olmalıdır: Yazarın soyadı, adının ilk harfi. (yıl).  Makale adı. Dergi adı, Cilt(sayı), sayfa aralığı.

Yılmaz, F. ve Kalmaz, Ş. (2029). Yazı stillerinin tarihsel süreci. Edebiyat Ortamı Dergisi, 43(9), 3-13.

Korkmaz, B. (2000). Yeni ekonomi modellerinin karşılaştırılması. Ekonometrik Analiz, 10(10), 54-59.

Makale APA Kaynak Gösterme

Makale APA stilinde kendine has özelliklere sahip olan bir yazım gerektirmektedir. Makalenin adı normal şekilde yazılıp ardına nokta konmalı, daha sonra makalenin yayınlandığı derginin adı italik olarak yazılmalıdır. Virgül eklendikten sonra cilt numarası ve ardından da parantez içinde sayfa numarası verilmeli, en son aşamada sayfa aralığı belirtilmelidir.

 • Güler, J. (2013). Yeşil enerji ve yenilenebilir kaynakların geleceği. Otokontrol Dergisi, 5(3), 78-87.
 • Burcu, T. (2018). Coğrafik unsurların dünyamıza etkileri. Coğrafi Bilimler ve Araştırmalar Dergisi, 12(3), 23-29.

Vikipedi Apa Kaynak Gösterme

Wikipedia, akademik çalışmalarda kaynak olarak kullanılması doğru olmayan bir web sitesidir. Bunun nedeni bu sitedeki bilgilerin bilimsel açıdan güvenilirliğe sahip olmamasıdır ancak bazı durumlarda kullanma mecburiyeti ortaya çıkabilir. Bu gibi bir durumda APA internet sitesi kaynak gösterimi kullanılabilir. Bunun için genel format şu şekildedir: Web sitesi adı. konu başlığı. Erişim tarihi, web adresi. Örneğin;

Wikipedia. (2020). Nikola Tesla. 05.01.2024 tarihinde https://tr.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla adresinden erişildi.

Chrome Apa Kaynak Gösterme

Apa formatında Chrome üzerinden erişim sağlanan bir web sitesi kaynak gösterilmek istendiğinde, standart olmayan bir web kaynağı kaynak olarak verildiği için bu formata uygun olarak hazırlanmalıdır. www.akademikservis.com adresinden detaylı örneklere ulaşılabilir.

Aktaran Kaynak Gösterme Apa

APa sisteminde İkinci bir kaynaktan yapılan alıntılar için Akt. ifadesi kullanılmaktadır. Bunun için bilginin geçtiği orijinal kaynak da eklenmelidir. Örneğin;

Buckett’in (1938) ifadesine göre insan bir topluluğa gereksinim duyan ve bireyselliğini bu şekilde geliştirebilen bir canlıdır (Akt. Aksoy, H., 2021).

Birden Fazla Yazarı Olan Makaleyi Kaynak Gösterme Apa

Bir dergi APA ile kaynakçaya eklenmek istendiğinde, şu sıralama takip edilmelidir: İlk yazarın soyadı, adının ilk harfi., İkinci yazarın soyadı, adının ilk harfi., üçüncü yazarın soyadı, adının ilk harfi. ve son yazarın soyadı, adının ilk harfi. Yazarlar dergide bulunan makaledeki sıralamaya göre soyad ve adın ilk harfi şeklinde eklendikten sonra makale adı, dergi adı, vilt numarası, sayı numarası ve sayfa numaraları detayları da eklenmelidir. Örneğin;

 • Saywitz. K. J., Mannarino, A. P., Berliner, L. ve Cohen, J. A. (2000). Treatment for sexually abused children and adolescents. American Psychologist, 55, 1040-1049.
 • Topak, A., Bilen, S., Eray, N. ve Birli, K. (2015). Zaman Kavramı Bağlamında İnsanın Gelişimi. Felsefe Bilimleri Dergisi, 8(3), 220-229.

AS Akademi: Kaynakça Nasıl Hazırlanır?

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir