Akademik Yazılarda İntihalin Önemi

İntihal akademik çevrelerde hırsızlık olarak adlandırılan yüz kızartıcı bir suçtur. Başkasına ait olan fikir ve yazıları kendininmiş gibi göstermek ve yorumlamak intihal olarak değerlendirilmektedir.  Bu durum akademik yazılarda intihalin önemsenmesini gerektirmektedir.

Akademik Yazılarda İntihalin Sonuçları

Akademik yazılar incelendiğinde pek çok görüş ve araştırmanın  kullanıldığı görülmektedir. Akademik yazılarda kaynağı gösterilerek yapılan bu kullanımlar intihal değildir. Kaynak gösterilerek kullanım yapmak belli kurallar çerçevesinde gerçekleşir. Bilerek ya da bilmeyerek kural dışı şekilde yapılan alıntılar da intihal olarak nitelendirilebilir. Böyle bir durumda diploma aldıktan sonra dahi bu durumun sonuçları ile karşılaşmanız mümkün olmaktadır.

Akademik yazılarda intihalin önemi sadece ülkemiz ile sınırlı değildir. Yasal olarak intihalden dünya genelinde sorumlu olunmaktadır. Ülkemizde ve dünya genelinde yıllar sonra intihal yaptığı ortaya çıkan ve kariyeri zarar gören pek çok ünlü bulunmaktadır. Bu bakımdan çeviri metinlerde intihal sorgulaması da oldukça dikkatli şekilde yapılmalıdır. Çeviride bir eserin tümünün ya da bir parçasının çevrilmesinde telif hakkı gibi farklı problemler de ortaya çıkmaktadır.

İntihal Yapmanın Cezaları

Ülkemizde pek çok kişinin intihal yaptığı ortaya çıkmıştır. Fakat akademik yazılarda intihalin önemi göz önünde bulundurulduğunda bu durumun normal olmadığı anlaşılmaktadır. YÖK tarafından intihal disiplin cezası gerektiren durumlar arasında değerlendirilmektedir. Bu durum karşısında uzaklaştırma ya da meslekten çıkarma cezaları verilebilmektedir. Ayrıca Fikir ve Sanat eserleri kanununa göre para ve hapis cezaları da intihal için öngörülmektedir.

Akademik Yazılarda İntihal İncelemesi

Üniversitelerde hazırlanan akademik çalışmalarda ya da bilimsel dergilerde farklı standartta incelemeler yapılır. Bu standartlar ile akademik yazılarda intihalin önemi ortaya çıkar. Eskiden akademik yazılarda intihalin  anlaşılması zor olmasından dolayı dikkat çekmiyordu. Fakat teknolojik gelişmeler gerekli tespitlerin hemen yapılmasını sağlıyor. Böylece bu durumlarda intihal yapılıp yapılmadığı kolaylıkla tespit edilebilmektedir. Akademik yazılarda yapılan intihal ciddi sonuçlar doğurmaktadır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir